3 vinkkiä ea-koulutuksen tilaajalle

Hei sinä, joka olet yrittäjä, työnantaja, työpaikan työsuojelusta vastaava tai muu työpaikan ensiapukoulutuksista vastaava henkilö. Tämä blogi on kirjoitettu juuri sinulle!

11 vuotta työpaikkojen ensiapukoulutuksia järjestäneenä kouluttajana olen huomannut, että kurssiviidakko voi olla tilaajalle joskus melkoinen haaste.

Pitääkö työnantajan järjestää ylipäätään ensiapukoulutus työntekijöilleen? Kuinka monta työntekijää pitää kouluttaa? Millainen koulutus meidän työpaikalla pitäisi järjestää? Ja niin edelleen...Kerran esimerkiksi kävi niin, että yritys oli tilannut meiltä hätäensiapu 4 h -kurssin. Kurssin päätyttyä hämmästys olikin suuri: "Mitä, eikö tämä olekaan EA1? Me olisimme tarvinneet työntekijöille EA1-todistuskortit...?" Kokosin tähän blogiin 3 tärkeää vinkkiä, mitä kurssin tilaajan kannatta huomioida ennen ensiapukoulutuksen tilaamista työpaikalle.

1. Korttikoulutus vai joku muu koulutus?

Meillä Suomessa voi ensiapukoulutuksen tilata työpaikalle hyvinkin erilaisilta palveluntarjoajilta. Ea-kursseja järjestävät järjestöt, yhdistykset, yritykset, oppilaitokset ja työterveyshuollot. Joskus joku hoitoalalla työskentelevä tuttu pyydetään paikalle opettamaan ensiaputaitoja. Erilaisista kursseista voi myös saada erilaisia todistuksia, joista käy ilmi koulutuksen kesto ja sisältö. Mistä sinä tilaajana voit tietää, tarvitaanko sinun työpaikallesi ns. korttikoulutus vai riittääkö joku muu / mikä tahansa ensiapukoulutus?

Työturvallisuuslakihan velvoittaa jokaista työnantajaa ylläpitämään riittävää ensiapuvalmiutta työpaikalla. Ensiapukoulutukset ovat yksi tärkeä osa tätä valmiutta. Koska laki velvoittaa työnantajaa, niin yhteiskunta tukee (ainakin toistaiseksi) yrityksiä tämän velvollisuuden täyttämisessä. Yrityksellä onkin mahdollisuus hakea KELA:lta tukea koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. KELA:n korvausta voi hakea kuitenkin vain koulutuksesta, joka on toteutettu jonkin SPR:n kurssirungon mukaisesti ja kouluttajana kurssilla on toiminut SPR:n hyväksymä ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK). Toinen edellytys tuen hakemiselle on, että yrityksellä on voimassaoleva työterveyshuoltosopimus. Lisätietoa tuen hakemisesta saat KELAsta. Eli jos haluat varmistaa, että työpaikallasi ensiapukoulutettavat henkilöt saavat virallisten ensiapusuositusten mukaista koulutusta ja että koulutus täyttää KELAn tuen hakemiseen vaadittavat kriteerit, niin varmista koulutusta tilatessasi, että palveluntarjoajalla on kouluttajana ETK ja että kurssista voi saada SPR:n todistuskortin.

2. Kuinka monta henkilöä työpaikalla tulee kouluttaa?

Tähän kysymykseen vastausta hakiessa sinun tulee huomioida ainakin seuraavat seikat: Kuinka monta henkilöä yrityksessä työskentelee yhteensä? Millaisia työtapaturmariskejä työhön liittyy? Tapahtuuko työnteko kiinteästi yhdessä työpisteessä vai liikutaanko työpäivän aikana osoitteesta toiseen yksin / pareittain?

Perusidea on, että jos työntekijä saa vakavan sairauskohtauksen tai loukkaantuu tapaturmassa, jokaisessa työpisteessä ja työvuorossa tulee aina olla paikalla voimassaolevan ensiapukoulutuksen omaava henkilö. Isommilla työpaikoilla tämä esimerkiksi tarkoittaa, että vähintään 1 ensiapukoulutettu jokaista 20 hengen työryhmää kohden. Jokainen yksin työskentelevä henkilö tulee kouluttaa, esimerkiksi myyntiedustajat ja asentajat. Työpareina toimivista henkilöistä vähintään toisella tulisi aina olla voimassaoleva ensiapukoulutus (ja sitten toivotaan, että hän ei ole se joka saa sairauskohtauksen).

Toiset työnantajat katsovat, että jokaisella työntekijällä on hyvä olla koulutus. Osa työnantajista katsoo, että työturvallisuuslain minimi on riittävä määrä. Tällöin koulutettavien määrää laskettaessa on muistettava huomioida myös loma-ajat ja vuorotyö. Lain mukaan työpaikalla tulee jokaisessa työvuorossa ja työkohteessa olla vähintään 5 %:lla voimassaoleva ensiapukoulutus. Ensiapukoulutus on voimassa kolme (3) vuotta kerrallaan.

3. Hätäensiapukurssi vai EA1? Mitä eroa näillä on?

Ensiapukoulutusta on eri tasoista. Lyhin ja suppein ns korttikoulutuksista on Hätäensiapu 4 h. Hätäensiapukoulutuksia on 4-8 h mittaisia ja näissä koulutuksissa keskitytään lähinnä hengen pelastavien ensiaputoimenpiteiden läpikäymiseen. Hätäensiapukoulutus on riittävä koulutus työpaikoille, joissa tapaturmariski on vähäinen (esim. toimistot, virastot, oppilaitokset, kaupat). Hätäensiapukurssi on riittävä myös enintään 3 vuotta sitten suoritetun EA1 tai EA2 -kurssin kertauskoulutukseksi.

EA1 on 16 h, eli kahden työpäivän mittainen kattava peruskoulutus. Siinä käydään läpi ja harjoitellaan ensiaputaitoja laajemmin. Hätäensiavun lisäksi EA1-koulutukseen sisältyy myös palovammat, haavat, ruhjeet, venähdykset, murtumat ja myrkytykset. EA1 on tarpeen työpaikoille, joissa tapaturmariski on ilmeinen (esim. tuotantolaitokset, logistiikan ala, rakennusala, liikunta-ala...). Vaikka esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa ja kaupan alalla lain mukaan hätäensiapukoulutus on riittävä työturvallisuuden näkökulmasta, käytännössä oppilaiden, lasten ja asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi voi silti olla perusteltua valita EA1.

Jos työpaikalla on erityisiä tapaturmariskejä, kuten esimerkiksi mittavan kemikaalivahingon vaara, sortumisvaara tai hukkumisen vaara, voi olla tarpeen järjestää EA2-kurssi. EA2 -koulutuksessa käydään läpi myös vakavasti loukkaantuneen henkilön ensiapua. Tavoitteena on syventää EA1-kurssilla opittuja ensiavun perustaitoja. Eli EA2-kurssin voi tilata työpaikalle silloin, kun kaikilla osallistujilla on voimassaoleva EA1-todistus. Tarkempaa tietoa eri ensiapukurssien sisällöistä löydät Koulutukset-sivultamme.

Toivottavasti näistä vinkeistä oli sinulle apua. Jos haluat lisätietoa, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää. Pieni keskustelu koulutusasiantuntijamme kanssa auttaa sinua oikean ensiapukoulutuksen valinnassa.

 

Ea koulutus työpaikalla

Ensiapuharjoitukset käynnissä erään työpaikan ensiapukoulutuksessa.


^