Päivitetyt elvytysohjeet

3.2.2016 julkaistiin Suomen uudet elvytyssuositukset. Suosituksien päivitys pohjautuu Euroopan elvytysneuvoston (ERC) suosituksiin, jotka julkaistiin lokakuussa 2015.
 
Sairaalan ulkopuolisia sydänpysähdyksiä tapahtuu suomalaisen tutkimuksen mukaan 51/100 000 asukasta vuodessa. Sepelvaltimotauti on edelleen yleisin syy näihin pysähdyksiin. Sydänpysähdyksestä toipuminen edellyttää toimivaa järjestelmää, johon kuuluu hätäkeskuksen, ensihoitopalvelun, tehohoidon ja kuntoutuksen lisäksi myös maallikon antama tehokas ensiapu.
 
Jotta sydänpysähdyksen saaneen henkilön vierellä oleva ihminen osaisi toimia oikein, tarvitaan laadukasta elvytyskoulutusta. Sen lisäksi maallikoiden käyttämien defibrillaattorien määrää ja saatavuutta tulee lisätä merkittävästi. Maallikkoauttajan ja hätäkeskuspäivystäjän toimiva yhteistyö on ratkaisevaa sairaalan ulkopuolisissa sydänpysähdyksissä. Elvytys tulee aloittaa aina, jos ihminen on reagoimaton, eikä hengitä normaalisti. Laadukas paineluelvytys sekä mahdollisimman varhainen defibrillaatio ovat tärkeimmät ennusteeseen vaikuttavat tekijät. Maallikkoauttajat voivat käyttää neuvovaa defibrillaattoria turvallisesti, jopa ilman koulutusta. Parhaiten elvytyksen kuitenkin oppii ensiapukurssilla.
 
Ohessa aikuisen uudet elvytyssuositukset tiivistettynä pdf-muodossa. Lataa ja tututustu niihin huolella!
 
 
 

^