Selkeä hätäilmoitusohje voi pelastaa ihmishengen!

Onko sinun työpaikallasi hätäilmoitusohje sijaintitietoineen näkyvällä paikalla? 

 

Usein ohje hätätilanteessa toimimiseen löytyy yrityksen pelastussuunnitelmasta. Koulutustilanteessa käy kuitenkin liian usein ilmi, että työntekijät kentällä eivät tiedä / muista, mitä  yrityksen tai kiinteistön pelastussuunnitelmaan on kirjattu. Olipa sitten kyse ensiapu-, uhka- tai tulipalotilanteesta, esimerkiksi työpaikan selkeän sijaintitiedon ilmoittaminen hätäkeskukseen voi olla vaikeaa. Tämä on kuitenkin on yksi perusedellytys sille, että viranomaisapua saadaan nopeasti kohteeseen. Selkeät, näkyville paikoille asetetut hätäilmoitusohjeet, joista käy ilmi työpaikan sijaintitieto sekä mahdolliset muut, talon sisäiseen opastukseen liittyvät numerot, helpottavat hätätilanteessa toimimista.

 

Hätätilanteessa hätäilmoituksen voi joutua tekemään kuka tahansa - kesäapulainen tai yrityksen toimitusjohtaja, asiakas tai yhteistyökumppani. Esimerkiksi sydänpysähdystilanteessa on tavoitteena, että elvytys aloitettaiisiin 4 minuutin sisällä henkilön menetettyä äkillisesti tajuntansa. Tilanteen nähneen henkilön tulisi siis ENNEN elvytyksen aloittamista osata hälyttää tehokkasti lisäpua paikalle ja huolehtia opastuksen järjestämisestä tapahtumapaikalle. Varmista, että sinun työpaikallasi on varauduttu kiireellisiin hätätilanteisiin ja kuka tahansa paikalla oleva pystyy hälyttämään apua paikalle nopeasti ja oikein! Selkeä, näkyvälle paikalle asetettu hätäilmoitusohje voi säästää elintärkeitä minuutteja hätätilanteessa.

 

Luetko tätä työpisteessäsi? Nosta katseesi ja tarkista, näetkö ohjeen. Jos et, teit juuri tärkeän turvallisuushavainnon. Varmistathan, että tämä asia tulee korjatuksi. Jos näet, hienoa! Annathan kiitoksen työpaikkasi turvallisuudesta vastaavalle henkilölle.

Haluatko, että lähetämme sinulle sähköisessä muodossa alla näkyvän kuvan mukaisen hätäilmoitusohjeen? Lähetä yhteydenottokavakkeellamme sijaintiiedot, jotka tarvitset hätäilmoitusohjeeseen. Saat meiltä tulostettavan ohjeen sähköpostiisi veloituksetta!

Ota yhteyttä

 

Hätäilmoitusohje vaaka


^