TERVEYTTÄ TEILLE -ammattipätevyyskoulutus

TERVEYTTÄ TEILLE -ammattipätevyyskoulutus
-Terveelliset elintavat kuljetusammattilaisen työhyvinvoinnin tukena. Tärkeää asiaa terveydestä rennolla otteella ja pilke silmäkulmassa.
 
Auts-Tuote Oy on yhteistyössä ADR-Koulutus Timo Kallionpään kanssa hakenut Trafilta hyväksynnän Terveyttä Teille- ohjelmalle kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyskoulutukseksi.
 
Koulutus on suunnattu kuorma- ja linja-autonkuljettajille, mutta se soveltuu ja on muokattavissa muillekin terveydestään ja työhyvinvoinnistaan kiinnostuneille. Ideana on puhua asioista niiden oikeilla nimillä, kiertelemättä ja kaunistelematta, huumoria unohtamatta. 
 
Koulutusohjelman tavoitteena on tarjota ammattikuljettajille tietoa terveellisistä elintavoista ja niiden merkityksestä työhyvinvoinnille, sekä kannustaa heitä tekemään terveyttä tukevia valintoja omassa arjessaan. Koulutuksessa huomioidaan ammatin tuomat haasteet ja hyödynnetään ryhmän mukanaan tuomaa vertaistukea. Vastuu omista valinnoista on lopulta jokaisella itsellään. Tavoite onkin, että päivän päättyessä kenenkään ei tarvitse tuntea joutuneensa terveysterrorismin uhriksi.
 
Koulutuspäivä toteutetaan terveyttä edistävällä työotteella. Tietopohjaisen luennoinnin ja ohjauksen lisäksi koulutuspäivään liitetään runsaasti havainnollistavaa ja osallistujia aktivoivaa toimintaa. Osallistujat saavat tilaisuuden sekä miettiä omia henkilökohtaisia elintapojaan ja valintojaan, että hyödyntää ryhmän mukanaan tuomaa vertaistukea. Lisäksi päivän aikana tehdään mittauksia (esim. verenpaine, paino, vyötärönympärys, kehonkoostumus ryhmän koosta riippuen), jotka osaltaan auttavat tuomaan päivän aiheet lähemmäksi omaa arkea.
 
Koulutuksen taustalta löytyy vankkaa ammattitaitoa, kouluttajana toimii pitkän työuran diabeteshoitajana tehnyt terveydenhoitaja. Koulutuksen kesto on 7 x 45 min ja se koostuu seuraavasta sisällöstä:
 
1. " Mikä teitä vaivaa?" -Katsaus elintapoihin liittyviin tyypillisimpiin kuljettajien ammattitauteihin (MBO eli metabolinen oireyhtymä, tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonitaudit ja uniapnea).
 
2. "Hyvä olo liikkumalla, omat pyörät pyörimään" -Liikunnan merkitys terveyteen ja työssä jaksamiseen.
 
3. "Jarruta ajoissa" -Levon ja riittävän unen vaikutus terveyteen ja ajovireyteen.
 
4. "Mitä tankkiin?" -Terveyttä tukevat ruoka- ja juomavalinnat.
     "Tankki täyteen terveellisesti" -ravitsemussuositusten soveltaminen arkeen.
     "Tankkaa säännöllisesti" - ateriarytmin merkitys.
     "Onko ylikuormaa lautasella tai puntarilla" -annoskoko, lautasmalli ja painonhallinta.
     "Tarkista öljyt" -ravintorasvojen laatu, sydänmerkkitietoutta.
     "Suolataanko teitä liikaa?" -Suolan käyttöä koskevat ohjeet.
     "Kasviksilla vihreä linja" -Kasvisten merkitys ja käytännön vinkit niiden käytön lisäämiseen.
     "Nesteiden tarkastus" -juomien määrä ja laatu.
     -Kuljetusammatin mukanaan tuomat haasteet syömiselle.
     - Alkoholin käyttöä koskevat suositukset ja alkoholin vaikutus ajovireyteen.
 
5. "Yskiikö kone?" -Tavoitteena tupakoimattomuus
     -Ohjausta ja keskustelua tupakoimattomuuden hyödyistä terveydelle, tupakoinnin lopettamisen haasteet.
 
Voit tilata koulutuksen omalle työpaikalle tai ilmoittautua avoimelle kurssille.
 
Avoimien koulutusten ajankohdat löydät täältä.
 
Jos haluat tilata koulutuksen omalle työpaikallesi, ota yhteyttä.
 
 
 
 
 
 

^