EA1- Ensiavun peruskurssi (16 h)

EA1® on kaksipäiväinen, kattava ja käytännönläheinen peruskurssi ensiavusta. Voit osallistua kurssille, vaikka sinulla ei olisi mitään aikaisempaa ensiapukoulutusta. Koulutus tarjoaa sinulle hyvät perustiedot ja -taidot erilaisissa hätätilanteissa toimimiseen. 

 

UUTTA ja ensimmäisenä Suomessa meidän kursseillamme: virtuaalimatka kolaripaikalle!

Tähän koulutuskokonaisuuteen on mahdollista sisällyttää virtuaalilaseilla katseltava kolarikokemus; miltä tuntuu pysähtyä ensimmäisenä auttajana liikennettomuustilanteeseen. Kokemus ja oppiminen kulkevat käsi kädessä ja vahvistavat toinen toisiaan! 

 

EA1® -kurssin sisältö:

- Toimita onnettomuustilanteessa, yleiset auttamisen periaatteet

- Hätäensiavun antaminen: peruselvytys (painelu-puhalluselvytys + defibrillaatio), tajuttoman ensiapu, vierasesineen poisto hengitysteistä, runsaan verenvuodon tyrehdyttäminen ja sokki)

- Tavallisimmat sairauskohtaukset: sydänperäinen rintakipu, aivoverenkiertohäiriöt, diabetes, kouristukset ja hengitysvaikeudet

- Haavat ja ruhjeet

- Palovammat

- Nivelvammat ja murtumat

- Myrkytykset

- Runsaasti käytännön ensiapuharjoituksia, joissa huomioidaan kohderyhmän kannalta keskeisimmät tapaturmariskit

Koulutuksen voimassaolo

EA1® -todistuskortti on voimassa kolme (3) vuotta ja se on pätevä kaikissa Euroopan maissa.

 

Tulevat avoimet EA1® -kurssit löydät koulutuskalenteristamme. Ilmoittaudu mukaan!

Jos haluat tilata kurssin ryhmälle, esimerkiksi omalle työpaikallesi ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Ryhmän koko voi olla enintään 15 henkilöä / 1 kouluttaja.

^