Ensiavun verkkokoulutukset

Ensiavun verkkokoulutukset

Ensiavun verkkokoulutukset

 

Kokonaan verkossa, itsenäisesti suoritettavat ensiapukurssit ovat meillä kehitystyön alla ja julkaisemme ensimmäisen vuoden 2021 alussa.

 

Perinteisten lähikoulutusten rinnalla järjestämme myös ensiavun etäkoulutuksia verkkoyhteyden kautta. Osallistujat voivat osallistua  etäkurssille omalla tietokoneella, puhelimella tai tabletilla. Ota yhteyttä, mikäli haluat tilata ryhmällesi, esimerkiksi etätyötä tekeville työntekijöille kohdennetun, toiminnallisen ensiapuwebinaarin.

 

Ensiavun yhdistelmäkoulutukset

Osa ensiapukursseistamme on tilattavissa verkko- ja lähiopetuksen yhdistelmäkoulutuksina.  Osallistujat voivat suorittaa puolet ensiapukoulutuksesta verkossa, itselleen sopivana ajankohtana. Toisen puolen kurssista he suorittavat lähikoulutuksena, jossa keskitytään käden taitojen harjoitteluun ammattitaitoisen kouluttajan ohjauksessa.

 

Yhdistelmäkoulutus on kustannustehokas tapa järjestää ensiapukoulutus, kun osallistujat voivat suorittaa verkko-opintoja vaikka osissa, itselleen sopivina ajankohtina. Tuotannon keskeytyminen koulutuksen ajaksi tai sijaisten palkkaaminen koulutukseen osallistuvien työntekijöiden tilalle ovat osalle työnantajista merkittäviä koulutuspäiviin liittyviä kulueriä. Nämä kustannukset puolittuvat, kun lähiopetukseen käytetty aika on vain puolet koko kurssin kestosta.

 

Yhdistelmäkoulutuksesta hyötyvät myös isot työpaikat. Jos esimerkiksi 30 henkilöä tarvitsee Hätäensiapu 8 h -koulutuksen, niin perinteiseti tähän on joko varattu aikaa 2 työpäivää tai ryhmä on jaettu 2 ensiapukouluttajalle. Yhdistelmäkoulutuksena toteutettavan kurssin  käytännön harjoitteet ( 4 h) voi yhden päivän aikana suorittaa kaksi 15 henkilön ryhmää ja paikalle tarvitaan vain 1 ensiapukouluttaja.

 

Seuraavat ensiapukoulutukset on jo nyt tilattavissa yhdistelmäkoulutuksina:

  • HÄTÄENSIAPU 8 H
    • Ensiavun teoria itsenäisesti verkkokurssina ja  käytännön harjoitteet ryhmässä, 4 h mittaisena lähiopetuksena

 

  • SPR HÄTÄENSIAPU 8 H
    • Ensiavun teoria itsenäisesti verkkokurssina ja käytännön harjoitukset ryhmässä, 4 h mittaisena lähiopetuksena

 

  • SPR EA1® 16 H
    • Ensiavun teoria itsenäisesti verkkokurssina ja käytännön harjoitteet ryhmässä, 8 h kestävänä lähiopetuksena

 

Heräsikö kysymyksiä? Olisitko kiinnostunut verkko- tai yhdistelmäkoulutuksistamme? Ota yhteyttä!

 

 

Muut ensiapukurssimme

Jos olet kiinnostunut tilaamaan ryhmällesi perinteisen, kokonaan lähiopetuksena järjestettävän ensiapukoulutuksen, valittavanasi on seuraavat kurssit:

 

 

 

 

Jos tarvitset osallistujille SPR:n todistuskortin, se on mahdollista seuraavissa koulutuksissamme:

 

 

Ensiapuvälineet työpaikalle ja vapaa-aikaan

AUTSHOP -verkkokaupasta löydät laadukkaat ensiapuvälineet sekä työpaikalle että vapaa-aikaan.

 

Esimerkiksi

 

Autshop