Hätäensiapu sähköalalle 6 ja 8 h

Hätäensiapu sähköalalle -kurssin kohderyhmä

Hätäensiapukurssia suositellaan työpaikoille, joissa tapaturmariski on vähäinen tai ilmeinen ja riittävän ensiapuvalmiuden ylläpitämiseksi vaatimuksena on hätäensiaputaidot. Jos työpaikan kurssille osallistuu sähköalan ammattihenkilöitä, tämä kurssi täyttää myös Sähköturvallisuusstandardin SFS 6002 vaatimukset.

 

Sähköturvallisuusstandardi edellyttää, että töissä, jotka suoritetaan sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä, tulee olla riittävä määrä voimassaolevan ensiapukoulutuksen omaavia henkilöitä, jotka osaavat antaa ensiapua sähköiskun tai palovammoja saaneelle. Yleinen työpaikkoja koskeva säädös löytyy työturvallisuuslaista. Työsuojeluhallinto suosittelee, että jokaisella sähkötöihin osallistuvalla sähköalan ammattihenkilöllä tulee olla voimassa oleva ensiapukoulutus. Tämä koskee myös työnjohdon ja käytönjohdon henkiöitä sekä sähköalan töissä avustamaan opastettuja henkilöitä.

 

Koulutus soveltuu kaikille ensiavusta kiinnostuneille, aikaisempaa ensiapukoulutusta ei vaadita. Kurssi käy myös hätäensiaputaitojen kertaamiseen ja ylläpitämiseen, kun edellisen ensiapukurssin todistuksen voimassaolo on umpeutumassa.

6 h sähköalan hätäensiapukurssin sisältö

 • Sähkötapaturmat
 • Toiminta hätätilanteessa
 • Aikuisen elvytys ja defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttö
 • Tajuttoman henkilön auttaminen
 • Tukehtuminen, vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Runsaan verenvuodon tyrehdytys
 • Sokki, vakava verenkierron häiriötilanne
 • Palovammojen ensiapu

8 h sähköalan hätäensiapukurssin sisältö

 • Sähkötapaturmat

 • Toiminta hätätilanteessa

 • Aikuisen elvytys ja defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttö

 • Tajuttoman henkilön auttaminen

 • Tukehtuminen, vierasesineen poisto hengitysteistä

 • Runsaan verenvuodon tyrehdytys

 • Sokki, vakava verenkierron häiriötilanne

 • Palovammojen ensiapu

   

 

Lisäksi yksi kohderyhmän tarpeisiin sopiva valinnainen aihekokonaisuus.

Valitse ryhmällesi yksi (1) seuraavista vaihtoehdoista:

 • Toiminta liikenneonnettomuudessa (sisältää virtuaalilaseilla katseltavan VR Safe® -kolarikokemuksen)
 • Lapsen elvytys
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset, tunnistaminen ja ensiapu
 • Haavat, ruhjeet ja silmävammat
 • Venähdykset, murtumat ja pään kolhut
 • Kemikaalialtistukset ja myrkytysten ensiapu
 • Henkinen ensiapu
 • Hypotermia ja paleltumat
 • Muu, asiakkaan toiveen mukainen aihekokonaisuus ensiavusta

Hätäensiapukoulutuksen voimassaolo

Tästä koulutuksesta saa SÄHKÖALAN HÄTÄENSIAPU 6 H tai 8 H -todistuksen ja se on voimassa kolme (3) vuotta.

Kurssin toteutus

Kurssilla käytetään vaihtelevia opetusmenetelmiä, keskustelevaa luentoa, osallistujia aktivoivia ryhmätöitä ja lisäksi käden taitojen oppimiseksi tehdään runsaasti käytännön ensiapuharjoituksia ammattitaitoisen kouluttajan ohjauksessa.

 

Kouluttajana toimii terveydenhuollon ammattihenkilö (sairaanhoitaja, ensihoitaja tai terveydenhoitaja), jolla on ensiapukouluttajan pätevyys. Koulutamme suomen, ruotsin ja englannin kielillä.

 

Kurssi täyttää työpaikan lakisääteisiä ensiapukoulutuksia koskevat viranomaisvaatimukset, kun työtapaturmariskien perusteella ensiapuosaamisen riittäväksi tasoksi katsotaan hätäensiaputaidot.

 

Suositeltava ryhmäkoko on enintään 15 henkilöä / 1 kouluttaja, jotta toiminnallinen koulutus voidaan toteuttaa laadukkaasti. Oppitunnin pituus on 45 min.

 

Järjestämme tilauskurssit pääsääntöisesti asiakkaan osoittamissa tiloissa. Tilan tulee olla ensiapukoulutukseen soveltuva, eli istumapaikkojen lisäksi ryhmä tarvitsee riittävästi puhdasta ja vapaata lattiatilaa ensiapuharjoitusten tekemistä varten. Autamme tarvittaessa sopivan tilan etsimisessä.

 

Jos kiinnostuit tästä koulutuksesta, ota yhteyttä, kysy lisää ja pyydä tarjous!

Muut ensiapukurssimme

Jos olet kiinnostunut laajemmasta ensiapukoulutuksesta, tutustu muihin kurssivaihtoehtoihimme:

 

Jos tarvitset ensiapukoulutuksen, josta osallistujat saavat SPR:n todistuskortin, valittavanasi ovat seuraavat vaihtoehdot:

Ensiapuvälineet työpaikalle ja vapaa-aikaan

AUTSHOP -verkkokaupasta löydät laadukkaat ensiapuvälineet sekä työpaikalle että vapaa-aikaan.

 

Esimerkiksi