Tulityökortti

Tulityökorttikoulutus 8 h

Tulityökurssin sisältö

  • Tulitöiden tekeminen turvallisesti
  • Vastuut ja velvollisuudet
  • Tulityöriskit eri toimintaympäristöissä
  • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä
  • Suojausharjoitus
  • Toiminta onnettomuustilanteessa
  • Alkusammutusharjoitus
  • Kirjallinen koe

 

Milloin tarvitset tulityökortin?

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastuslalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä, voimassa oleva Tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Jos siis työskentelet esim. rakennusalalla, teollisuudessa tai asennustöissä, kannattaa perehtyä asiaan ja selvittää, oletko velvollinen suorittamaan tulityökortin. Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa.

 

1.1.2016 tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulitöiden turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja katto- ja vedenerstysalan tulitöiden turvallisuustutkinto vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä.

 

Tulityökorttikoulutuksen voimassaolo

SPEKin myöntämä Tulityökortti on määräaikainen todistus hyväksytysti suoritetusta tulitöiden turvallisuustutkinnosta. Kortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muiden Pohjoismaisten palontorjuntaliittojen myöntämä tulityökortti hyväksytään Suomessa. Kortti on voimassa kerrallaan viisi (5) vuotta suoritusajankohdasta.

 

Jos haluat tilata tulityökurssin ryhmälle, esimerkiksi omalle työpaikallesi, ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

 

Muut koulutusvalikoimamme

 

 

 

 

 

 

Jos tarvitset ensiapukoulutuksen, josta osallistujat saavat SPR:n todistuskortin, valittavanasi ovat seuraavat vaihtoehdot:

 

 

Ensiapuvälineet työpaikalle ja vapaa-aikaan

AUTSHOP -verkkokaupasta löydät laadukkaat ensiapuvälineet sekä työpaikalle että vapaa-aikaan.

 

Esimerkiksi

 

Autshop