KAATUMINEN JA LONKKAMURTUMA -Pelottaako liikkuminen?

Kaatuminen ja lonkkamurtuma

KAATUMINEN JA LONKKAMURTUMA -Pelottaako liikkuminen?

Miten syksyn mukanaan tuomat muuttuvat olosuhteet vaikuttavat liikkumiseesi? Pelottaako kaatuminen ja sen mahdollisesti mukanaan tuoma lonkkamurtuma? Varsinkin iäkkään henkilön liikkumista tämä pelko saattaa vähentää, eikä ihme. Murtumariski on suurempi iäkkäillä kuin nuorilla. Lonkkamurtuma on jo pelkästään sanana sellainen, että sillä on korvaan kovin huono kaiku. Sanaan yhdistyy helposti mielikuva, että sen myötä ikäihmisen elämä mullistuu ja hän joutuu kotoaan valvottuun laitoshoitoon loppuelämäkseen. Ikävä kyllä tämä mielikuva ei ole aivan tuulesta temmattu, vaan joskus näin käykin. Tähän vuodenaikaan on hyvä palautella mieleen, mistä lonkkamurtumassa on kyse ja miten voisimme näitä kohtaloita ennaltaehkäistä.

Lonkkamurtuma

Reisiluun kaulan tai yläosan murtuma, eli lonkkamurtuma on vakava seuraus kompastumis- tai kaatumistapaturmasta. Varsinkin iäkkäillä henkilöillä luuston haurastuminen myötavaikuttaa omalta osaltaan murtuman syntyyn. Korkea ikä sekä vähäinen liikkuminen vaikuttavat molempiin, niin kaatumis- kuin murtumariskiinkin.

Lonkkamurtuman ilmaantuvuus suurenee yli 10-kertaiseksi 60 ja 80 ikävuoden välillä. Yleisimmin kaatuminen ja lonkkamurtuma tapahtuu sisätiloissa, joko kotioloissa tai hoitolaitoksessa. Vuosittain Suomessa leikataan noin 6000 lonkkamurtumaa.

Lonkkamurtuman ennaltaehkäisy

Lonkkamurtuma ja siihen usein liittyvä leikkaus johtavat helposti liikunta- ja toimintakyvyn heikkenemiseen ja pitkäaikaiseen laitoshoitoon. Vain noin puolella niistä, jotka asuivat ennen murtumaa itsenäisesti kotona ja liikkuivat itsenäisesti kodin ulkopuolella, murtumaa edeltänyt toimintakyky säilyy. Tärkeätä on siis ehkäistä ennalta lonkkamurtumien syntymistä.

Kaatumisriskiä voidaan pienentää puuttumalla kaatumisriskiä suurentaviin ja luun lujuutta heikentäviin tekijöihin.

Fyysisen kunnon ylläpitäminen ja varsinkin jalkojen lihasvoimasta ja tasapainosta huolehtiminen vähentävät kaatumisvaaraa. Ikääntyessä ryhti ja myös kävelyasento muuttuvat. Askel madaltuu ja askeleiden mittakaan ei aina pysy tasaisena. Kun näihin yhdistetään näkökyvyn ja tasapainon heikkeneminen sekä mahdollinen perussairauksien lääkitys, kaatumisriski luonnollisesti kasvaa.

Liikkunnasta on apua luuston ja lihasten kunnossa pitämiseen ja myös ravitsemuksella voidaan vaikuttaa luun tiheyteen: tupakointia kannattaa välttää ja tarkistaa, että ruokavalio turvaa kalsiumin ja D-vitamiinin riittävän saannin.

(Lähde: Käypä hoito -suositus).

Liikunnan ja ravitsemuksen lisäksi ennaltaehkäisyssä on tärkeä huomioida myös ympäröivät olosuhteet, kuten esim. hyvä valaistus ja ympäristön siisteys. Unohtamatta kenkinen ja sukkien liukuesteitä, pihan hiekoitusta ja karhennusta liukkaisiin portaisiin. Liikkumista helpottavista apuvälineistä voi kysyä tietoa vaikkapa fysioterapeutilta. Arjen sujuvuutta voi myös helpottaa suunnittelemalla ympäristöä niin, että käyttöesineet ovat helposti käden ulottuvilla.

Kaatuminen ja lonkkamurtuma, oireet ja ensiapu

Tapaturman sattuessa murtumaa voi ja pitää epäillä, jos kipu kohdistuu lonkkaan ja varsinkin lonkan liikuttelu on kivuliasta. Murtuneen puolen raaja saattaa myös olla ulospäin kiertynyt ja tervettä raajaa lyhyempi. Jos epäilet kaatumisen tai esim. sängystä putoamisen jälkeen lonkkamurtumaa, vältä raajan turhaa liikuttelua, huolehdi, että loukkaantunut pysyy lämpimänä ja rauhoittele hänet siihen asentoon, jossa hänen on paras odotella ammattiapua. Soittamalla hätänumeroon 112 saat nopeimmin ja turvallisimmin loukkaantuneen ammattilaisten hoidettavaksi.

Murtumien ensiavusta saa lisätietoa ensiapukurssilla. Esimerkiksi Ensiavun laaja peruskurssi 16 h sekä SPR EA1® -koulutuksissa murtumien ensiapu sisältyy aina koulutukseen.

Lonkkasuojaimet ehkäisevät murtumia – kenen niitä olisi hyvä käyttää?

Lonkkasuojat eivät estä kaatumista, mutta voivat ehkäistä kaatumsen seurauksena syntyvän lonkkamurtuman. Ne siis toimivat vähän samalla periaatteella kuin suojakypärä: eihän sekään suojaa kaatumiselta, mutta ehkäisee tehokkaasti kaatumisen yhteydessä syntyviä pään vammoja. Kaatuminen ja lonkkamurtuma ei siis olekaan ”pakollinen” yhtälö. Lonkkasuojien käyttöä onkin hyvä harkita silloin, kun taustalla on aiempia kaatumisia ja / tai luuston haurastumista sekä silloin, kun ikäihminen siirtyy kotoa pitkäaikaishoitoon. Paitsi aiemmat kaatumiset ja mahdolliset murtumat, kaatumisriskiä kartoitettaessa kannattaa huomioida myös mahdolliset perussairaudet ja käytössä olevat lääkitykset. Kaatumisen riskiä lisääviä sairauksia ovat mm. alhainen verenpaine, huimaus ja osteoporoosi, Ménièren tauti ja Parkinsonin tauti.

Lonkkasuojat ovat huomaamattomat ja helppokäyttöiset. Niitä voidaan pitää alushousuina tai pukea alusvaatteiden päälle. Housuihin on kiinnitetty pehmeät, hevosenkengän muotoiset kilvet, jotka ottavat kaatuessa iskun vastaan ja siirtävät iskuenergian pemytkudoksiin. Lonkkasuojahousujen valikoimassa on useita malleja, joista voi valita omaan elämäntilanteeseen sopivimmat. Myös inkontinenssista kärsiville on oma mallinsa.

Safehip ® -lonkkasuojat ovat maailman tutkituimmat lonkkasuojat. Mikään suoja ei voi suojata 100 -prosenttisesti murtumilta, mutta kliinisissä tutkimuksissa (esim. Hindso K, Lauritwen JB, Osteoporosis International 1998;8:119) on osoitettu, että Safehip ® -lonkkasuojat vähentävät laitoksissa ja kotona asuvien lonkkamurtumia vähintään 75%. Tutkimuksen mukaan kolme neljästä välttyy lonkkamurtumalta kaatumisen yhteydessä. Ja mikä parasta, lonkkasuojan mukanaan tuoma turvallisuudentunne on omiaan vaikuttamaan myös siihen, että päivittäinen ulkoilu ja liikkuminen lisääntyvät. Safehip ® -lonkkasuojia on sekä housumalleja, että aktiivisemmalle liikkujalle sopiva vyömalli.

Kaatuminen ja lonkkamurtuma – pystyssä pysyminen ehkäisee molemmat

Kaatumisen ennaltaehkäisy on luonnollisesti paras keino säästyä lonkkamurtumilta. Pystyssä pysymistä voi edesauttaa monella keinolla. Kaatumista pelkäävän kodissa kannattaa kiinnittää huomiota liikkumisympäristön turvallisuuteen. Esimerkiksi liukkaat matot voi vaihtaa liukumattomiin tai ottaa kokonaan pois. Portaiden tukikaiteet ja askelmien karhennukset vähentävät kaatumisen riskiä. Samoin pesutiloihin kannattaa asentaa tarvittaessa tukikaiteita. Ulkona liukkauden torjunta talvella on tärkeää.

Liikunta ja fyysisestä kunnosta huolehtiminen ovat tärkeässä roolissa, mutta entä jos liukastumisen pelko estää liikunnan harrastamisen? Yksi keino lisätä turvallisuutta liikkumiseen on liukastumisia ennaltaehkäisevät pitosukat sekä kenkien päälle puettavat liukuesteet. Pitosukat lisäävät kitkaa alustan ja jalan välillä ja näin estävät liukastumisen sisätiloissa. Pitosukat voi pukea paljaisiin jalkoihin tai vaikka lempi villasukkien päälle. Niitä voi käyttää sekä kuivassa että kosteassa tilassa ja ottaa mukaan vaikka uimahalliin.

Liukkaalla säällä ulkona liikkumista turvaavat kenkien päälle puettavat liukuesteet. Liukuesteitä on erilaisia. VTT:n tutkimusten mukaan yleisin liukastumisen syy on kantapään luistaminen astuttaessa lumiselle tai jäiselle pinnalle. Kaatumista ennaltaehkäiseekin tehokkaasti jo pelkän kantapään peittävät kantaliukuesteet. Saatavilla on myös liukuesteitä, joissa nastat on sijoitettu koko kengän pohjan alueelle.

Teksti: Hanna Immonen, th, ETK , Auts-Tuote Oy