Sähköalan hätäensiapu

Sähköalan hätäensiapu (8 h)

Sähköturvallisuusstandardi SFS 6002 edellyttää, että töissä, jotka suoritetaan sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä, tulee olla riittävä määrä voimassaolevan ensiapukoulutuksen omaavia henkilöitä, jotka osaavat antaa ensiapua sähköiskun tai palovammoja saaneelle. Yleinen työpaikkoja koskeva säädös löytyy työturvallisuuslaista.

Lisäksi jokaisella sähkötöihin osallistuvalla sähköalan ammattihenkilöllä tulee olla voimassa oleva ensiapukoulutus. Tämä koskee myös työnjohdon ja käytönjohdon henkiöitä sekä sähköalan töissä avustamaan opastettuja henkilöitä. Tämä koulutus täyttää sekä yleisen, työpaikkojen ensiapuvalmiutta koskevan sekä erikseen sähköalalle määrätyn ensiapukoulutuksen vaatimukset.

 

Sähköalan hätäensiapu (8 h) kurssin sisältö:

– Sähkötapaturmat (yleisyys, ennaltaehkäisy, sähkön vaikutukset ihmiseen)

– Toiminta hätätilanteessa, yleiset auttamisen periaatteet sähkötapaturmissa

– Peruselvytys (painelu-puhalluselvytys + defibrillaatio eli sydäniskurin käyttö)

– Tajuttoman ensiapu

– Vierasesineen poisto hengitysteistä

– Runsaan verenvuodon tyrehdyttäminen ja sokki

– Palovammat

– Tavallisimmat sairauskohtaukset (hengitysvaikeudet, diabetes, kouristukset, aivoverenkiertohäiriöt sekä sydänperäinen rintakipu)

 

Koulutuksen voimassaolo

Sähköalan hätäensiapukoulutus on voimassa kolme (3) vuotta. Tästä koulutuksesta voidaan kirjoittaa osallistujille Suomen Punaisen Ristin (SPR) Hätäensiapu -todistuskortti.

 

Jos haluat tilata kurssin ryhmälle, esimerkiksi omalle työpaikallesi, ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Ryhmän koko voi olla enintään 15 henkilöä / 1 kouluttaja.