Tulityökortti

Tulityökortti (8 h)

Kurssin sisältö:

  • Tulitöiden tekeminen turvallisesti
  • Vastuut ja velvollisuudet
  • Tulityöriskit eri toimintaympäristöissä
  • Turvatoimet eri toimintaympäristöissä
  • Suojausharjoitus
  • Toiminta onnettomuustilanteessa
  • Alkusammutusharjoitus
  • Kirjallinen koe

 

Tarvitsetko tulityökortin?

Tilapäisellä tulityöpaikalla työskenneltäessä tulityöntekijällä tulee olla Suomen Pelastuslalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämä, voimassa oleva Tulityökortti. Myös tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Jos siis työskentelet esim. rakennusalalla, teollisuudessa tai asennustöissä, kannattaa perehtyä asiaan ja selvittää, oletko velvollinen suorittamaan tulityökortin. Tulitöitä ovat työt, joissa syntyy kipinöitä tai joissa käytetään liekkiä tai muuta lämpöä ja jotka aiheuttavat palovaaraa.

 

1.1.2016 tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulitöiden turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja katto- ja vedenerstysalan tulitöiden turvallisuustutkinto vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä.

 

SPEKin myöntämä Tulityökortti on määräaikainen todistus hyväksytysti suoritetusta tulitöiden turvallisuustutkinnosta. Kortti on voimassa Pohjoismaissa ja vastaavasti muiden Pohjoismaisten palontorjuntaliittojen myöntämä tulityökortti hyväksytään Suomessa.

 

Kortti on voimassa kerrallaan viisi (5) vuotta suoritusajankohdasta.

 

Järjestämme tulityökursseja tilauksesta.

Jos haluat tilata kurssin ryhmälle, esimerkiksi omalle työpaikallesi, ota yhteyttä ja pyydä tarjous!