Terveyttä Teille (7 h )

Trafin hyväksymä ammattipätevyyskoulutus, joka on suunnattu kuorma- ja linja-autonkuljettajille. Kurssi soveltuu hyvin ja on muokattavissa myös muillekin terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneille.

Tietopohjaisen luennoinnin ja ohjauksen lisäksi koulutuspäivään sisältyy runsaasti havainnollistavaa ja osallistujia aktivoivaa toimintaa. Osallistujat saavat tilaisuuden sekä miettiä omia henkilökohtaisia elintapojaan ja valintojaan, että hyödyntää ryhmän mukanaan tuomaa vertaistukea. Päivän aikana tehdään myös erilaia mittauksia (esim. verenpaine, paino, kehonkoostumus jne... riippuen osallistujien lukumäärästä).

Asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä, kiertelemättä ja kaunistelematta, huumoria kuitenkaan unohtamatta. Kenenkään ei tarvitse pelätä joutuvansa terveysterrorismin uhriksi.

Koulutuksen kesto on 7 x 45 min ja se koostuu seuraavasta sisällöstä:

1. "Mikä teitä vaivaa?" -Tyypillisimmät elintapoihin liittyvät kuljettajien ammattitaudit

2. "Hyvä olo liikkumalla, omat pyörät pyörimään" - Liikunnan merkitys terveyteen ja työssä jaksamiseen.

3. "Jarruta ajoissa" -Levon ja riittävän unen vaikutus terveyteen ja ajovireyteen.

4. "Mitä tankkiin?" -Terveyttä tukevat ruoka- ja juomavalinnat sekä kuljetusammatin mukanaan tuomat haasteet syömiselle.

5. "Yskiikö kone?" - Tavoitteena tupakoimattomuus

 

Tulevat avoimet ammattipätevyyskoulutuksemme löydät koulutuskalenteristamme. Ilmoittaudu mukaan!

Jos haluat tilata kurssin ryhmälle, esimerkiksi omalle työpaikallesi, ota yhteyttä ja pyydä tarjous!
^