Suomessa laki velvoittaa työpaikkoja ylläpitämään riittävää ensiapuvalmiutta.

Millaisia työnantajia laki koskee?
Tapaturmia sattuu sekä pienillä, että isoilla työpaikoilla. Laki ei tee eroa erikokoisten tai eri toimialoilla toimivien työpaikkojen välillä. Eli laki koskee kaikkia työpaikkoja.
Mitä työpaikan ensiapuvalmiuteen kuuluu?
Ensiapuvalmiuteen kuuluu, että työpaikalla on riittävästi ensiapukoulutettua henkilökuntaa, selkeät toimintaohjeet yllättävien tapaturmien ja sairauskohtauksien varalle sekä yrityksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen ensiapuvälineistö.
Miten ensiapuvalmius mitoitetaan oikein?
Ensiapuvalmiutta suunniteltaessa kaikki perustuu työpaikan tapaturmariskiin. Se voi olla joko vähäinen, ilmeinen tai erityinen. Työterveyshuolto auttaa tapaturmariskin arvioinnissa. Myös henkilökunnan määrä tulee huomioida ensiapuvalmiuden suunnittelussa. Mikäli kaipaat apua ensiapuvalmiuden suunnittelussa, ota yhteyttä.
Voiko ensiapuvalmiuden ylläpitoon liittyviin kustannuksiin saada tukea?
Työpaikkojen ensiapukoulutus ja -välineet ovat osa työterveyshuoltoa, joten niihin on mahdollista hakea Kelan tukea työpaikkaselvitykseen perustuen. Lisätietoa saat työterveyshuollosta tai Kelan sivuilta, sekä asianomaisista säädöksistä ja asetuksista.
Voiko defibrillaattori olla osa työpaikan ensiapuvälineistöä?
Defibrillaattori on laite, jolla annetaan sydämelle tasavirtasähköisku elvytystilanteessa. Defibrillointi on osa tehokasta peruselvytystä. Käypähoitosuosituksessa on asetettu tavoitteeksi, että sydänpysähdystilanteessa elvytettävä voitaisiin defibrilloida 5 minuutin kuluessa elottomuuden toteamisesta.
Defibrillaattori voidaan hankkia osaksi työpaikan ensiapuvalmiutta, mikäli se riskiarvion perusteella katsotaan tarpeelliseksi. Työpaikalle hankittu defibrillaattori kannattaa ilmoittaa defibrillaattorireksiteriin (www.defi.fi).
Kuka hyötyy, kun ensiapuvalmius on kunnossa työpaikalla?
Liian usein työpaikoilla havahdutaan ensiapuvalmiuden puutteisiin vasta, kun jotain ikävää on jo sattunut. Puutteita on voinut olla sekä hätätilanteessa toimimisessa, kuin ensiapuvälineissäkin.
Ensiapukoulutettu henkilökunta osaa kiinnittää huomiota vaaratilanteisiin jo etukäteen ja näin työtapaturmia saadaan ennaltaehkäistyä. Toisaalta vahingon sattuessa ripeästi aloitettu oikea ensiapu saattaa pelastaa ihmisen hengen. Pienemmissä tapaturmissa tehokas ensiapu myös lyhentää sairauspoissaoloja.
Työntekijät arvostavat työnantajaa, joka huolehtii työpaikan turvallisuudesta. Nykypäivänä turvallisuusosaaminen on myös hyvä käyntikortti yritykselle asiakkaita ja muita sidosrymiä ajatellen.

 

Mistä löydän lisätietoa?

Työsuojeluhallinnon opas "Ensiapuvalmius työpaikoilla" on ladattavissa pdf-muodossa täältä.

 

^