rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Auts-Tuote Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 29.03.2018. Viimeisin muutos tehty 15.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Auts-Tuote Oy (2490914-7)
Koskuankatu 6 32700 Huittinen
asiakaspalvelu@auts.fi p. 040 728 3872

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Kaisa Telilä, kaisa.telila@auts.fi, p. 040 7518 278

Rekisterin nimi

Auts-Tuote Oy:n asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu Auts-Tuote Oy:n ja asiakkaan välinen sopimus suostumus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksia ovat asiakaspalvelu sekä asiakassuhteen ylläpito. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Käyttäjän luvalla (suostumus) Auts-Tuote Oy voi käyttää näitä rekisteritietoja myös markkinointiin. Käyttäjällä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Auts-Tuote Oy:n asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys / organisaatio (vapaaehtoinen tieto), yhteystiedot (sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä verkkokauppatilauksen yhteydessä toimitusosoite sekä laskutusosoite ja tiedot tilatuista tuotteista.

Henkilötietoja vastaanottavat

– Auts-Tuote Oy ja sen työntekijät

– maksunvälittäjä, joka vastaanottaa maksun asiakkaalta, kun tilauksen maksutavaksi on valittu verkkomaksu

– kuljetusyritys, joka kuljettaa tilauksen asiakkaalle

– tilitoimisto, joka kirjaa tilaukset kirjanpitoomme

– tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme

– IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme

Rekisteriin tallennettujen tietojen säilytysaika on 7 vuotta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot on asiakas itse kirjannut sivustolle. Käyttäjä vastaa itse syöttämiensä tietojen oikeellisuudesta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eteenpäin lukuunottamatta kohdassa 5 eriteltyjä tahoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimella, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle (kts. kohta 2).

Evästeet

Käytämme evästeitä tässä sivustossa tarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin. Sivuston seurantaan käytämme Googlen Analytics palvelua. Seurannan tarkoitus on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä. Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea täältä: Googlen evästekäytäntö.

Evästeiden käytön estäminen selaimessa. Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia. Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi on osoitteessa http://aboutcookies.org/.
Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Poistotoimenpide on peruuttamaton, emmekä voi palauttaa poistettuja asiakastilejä.

Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1