Vaativan tason ensiapu 24 h

Vaativan tason ensiapukurssin kohderyhmä

Suosittelemme tätä ensiavun jatkokurssia työpaikoille sekä harrasteryhmille, joilla tapaturmariski on erityinen ja riittävän ensiapuvalmiuden ylläpitämiseksi vaatimuksena on EA2® -tasoiset ensiaputaidot.

 

Vaativan tason ensiapukoulutus on kolmepäiväinen kurssi ja se soveltuu kaikille ensiavusta kiinnostuneille, aikaisempaa ensiapukoulutusta ei vaadita.

Vaativan tason ensiapukoulutuksen sisältö

 • Kohderyhmän tyyppitapaturmat, niiden ennaltaehkäisy ja varautuminen
 • Toiminta hätätilanteessa ( sisältää virtuaalilaseilla katseltavan VR Safe® -kolarikokemuksen)
 • Maallikkoauttajan rooli osana hoitoketjua
 • Hätäensiapu eli hengen pelastavat ensiaputoimet
 • Aikuisen ja lapsen elvytys
 • Defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttö
 • Tajuttoman henkilön auttaminen
 • Tukehtuminen, vierasesineen poisto hengitysteistä
 • Runsaan verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Sokki, vakava verenkierron häiriö
 • Tavallisimmat sairauskohtaukset, tunnistaminen ja ensiapu
 • Vammamekanismin huomioiminen tapaturmatilanteessa
 • Loukkaantuneen tutkiminen ensiapua varten
 • Ensiaputoimien priorisointi monivamma- tai monipotilastilanteessa
 • Haavat, ruhjeet ja palovammat
  Pään vammat
 • Venähdykset ja raajojen murtumat
 • Pään, rintakehän, vatsan, lantion ja selkärangan vammat
 • Loukkaantuneen siirtämisen perustekniikat
 • Vakavasti loukkaantuneen tai sairastuneen tilan seuranta
 • Kemikaalialtistumiset ja myrkytysten ensiapu
  Hypotermia
 • Paleltumavammat
 • Lämpösairaudet
 • Tarvittaessa lisäksi muu, kohderyhmälle merkityksellinen aihe ensiavusta
EA2 rankavamma

Vaativan tason ensiapukurssin voimassaolo

Tästä kolmepäiväisestä koulutuksesta saa VAATIVAN TASON ENSIAPU 24 H -todistuksen ja se on voimassa kolme (3) vuotta.

Todistuksen voimassaoloa voi yhden kerran jatkaa HÄTÄENSIAPU 4 H, 6 H tai 8 H -koulutuksella. Kertauskurssi jatkaa todistuksen voimassaoloa kolme (3) vuotta. Jos työn tai harrastuksen vuoksi on ylläpidettävä EA2® -tasoisia ensiaputaitoja, pitää tämän jälkeen suorittaa kaksipäiväinen ENSIAVUN JATKOKURSSI 16 H.

Vaativan tason ensiapu -koulutuksen toteutus

Kolmepäiväisen ensiapukoulutuksen aikana käytetään vaihtelevia opetusmenetelmiä. Keskusteleva luento, osallistujia aktivoivat ryhmätyöt sekä pienryhmissä ja pareittain tehtävät käytännön ensiapuharjoitukset rytmittävät päivien kulkua.

 

Kouluttajana toimii terveydenhuollon ammattilainen (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai ensihoitaja), jolla on ensiapukouluttajan pätevyys (ETK tai HEK). Koulutamme suomen, ruotsin ja englannin kielillä.

 

Ensiavun jatkokurssi täyttää työpaikan lakisääteisiä ensiapukoulutuksia koskevat viranomaisvaatimukset, kun työtapaturmariskien perusteella ensiapuosaamisen tasoksi vaaditaan EA2® -tasoiset ensiaputaidot.

 

Huomioithan, jos osallistujat haluavat ensiaputaitojen lisäksi itselleen  SPR:n EA2® -todistuskortit, pitää jo tilausvaiheessa ryhmälle tilata SPR:n EA2® -kurssi. Tällöin ilmoitamme kurssin sekä osallistujat Punainen Risti Ensiapu Oy:n ylläpitämään koulutusportaaliin ja lisäämme kurssihintaan  SPR:n rekisteröinti- ja todistuskulut. SPR EA2® -kurssin suorittaminen puolestaan edellyttää, että osallistujilla on voimassa olevat SPR EA1® -todistuskortit.

 

Suositeltava ryhmäkoko on enintään 15 henkilöä / 1 kouluttaja, jotta koulutuksen toiminnalliset osuudet voidaan toteuttaa laadukkaasti. Oppitunnin pituus on 45 min.

 

Järjestämme tilauskurssit pääsääntöisesti asiakkaan osoittamissa tiloissa. Tilan tulee olla ensiapukoulutukseen soveltuva, eli istumapaikkojen lisäksi ryhmä tarvitsee riittävästi puhdasta ja vapaata lattiatilaa ensiapuharjoitusten tekemistä varten. Autamme tarvittaessa sopivan tilan etsimisessä.

 

Jos haluat tilata VAATIVAN TASON ENSIAPUKURSSIN ryhmällesi, ota yhteyttä, kysy lisää ja pyydä tarjous!

Muut ensiapukurssimme

Jos olet kiinnostunut laajemmasta ensiapukoulutuksesta, tutustu muihin kurssivaihtoehtoihimme:

 

Jos tarvitset ensiapukoulutuksen, josta osallistujat saavat SPR:n todistuskortin, valittavanasi ovat seuraavat vaihtoehdot:

Ensiapuvälineet työpaikalle ja vapaa-aikaan

ensiapuvälineet

AUTSHOP -verkkokaupasta löydät laadukkaat ensiapuvälineet sekä työpaikalle että vapaa-aikaan.

 

Esimerkiksi

Kirjautuminen