Ensiavun jatkokurssi 16 h

Ensiavun jatkokurssin kohderyhmä

Suosittelemme tätä ensiavun jatkokurssia työpaikoille sekä harrasteryhmille, joilla tapaturmariski on erityinen ja riittävän ensiapuvalmiuden ylläpitämiseksi vaatimuksena on EA2® -tasoiset ensiaputaidot.

 

Ensiavun jatkokurssi soveltuu kaikille ensiavusta kiinnostuneille, jotka haluavat vahvistaa ja syventää ENSIAVUN LAAJA PERUSKURSSI 16 h tai SPR EA1® 16 h kurssilla oppimiaan ensiaputaitoja.

Ensiavun jatkokurssin sisältö

 • Hätäensiavun kertaus
  • Aikuisen ja lapsen elvytys
  • Defibrillaattorin eli sydäniskurin käyttö
  • Tajuttoman henkilön auttaminen
  • Tukehtuminen, vierasesineen poisto hengitysteistä
  • Runsaan verenvuodon tyrehdyttäminen
  • Sokki, vakava verenkierron häiriö
 • Maallikkoauttajan rooli osana hoitoketjua
 • Vammamekanismin huomioiminen tapaturmatilanteessa
 • Vakavasti loukkaantuneen tutkiminen
 • Ensiaputoimien priorisointi monivamma- tai monipotilastilanteessa
 • Pään, rintakehän, vatsan, lantion ja selkärangan vammat
 • Loukkaantuneen siirtämisen perustekniikat
 • Vakavasti loukkaantuneen tai sairastuneen tilan seuranta
 • Hypotermia
 • Paleltumavammat
 • Lämpösairaudet
 • Tarvittaessa lisäksi muu, kohderyhmälle merkityksellinen aihe ensiavusta
EA2 rankavamma

Ensiavun jatkokurssin voimassaolo

Tästä kaksipäiväisestä koulutuksesta saa ENSIAVUN JATKOKURSSI 16 H -todistuksen ja se on voimassa kolme (3) vuotta.

 

Todistuksen voimassaoloa voi yhden kerran jatkaa HÄTÄENSIAPU 4 H, 6 H tai 8 H -koulutuksella. Kertauskurssi jatkaa todistuksen voimassaoloa kolme (3) vuotta. Jos työn tai harrastuksen vuoksi on ylläpidettävä EA2® -tasoisia ensiaputaitoja, pitää tämän jälkeen koulutuspolku aloittaa alusta ja suorittaa uudelleen sekä ENSIAVUN LAAJA PERUSKURSSI 16 H että ENSIAVUN JATKOKURSSI 16 H tai näiden yhdistelmä VAATIVAN TASON ENSIAPU 24 H.

Ensiavun jatkokurssin toteutus

Kaksipäiväisen ensiapukoulutksen aikana käytetään vaihtelevia opetusmenetelmiä. Keskusteleva luento, osallistujia aktivoivat ryhmätyöt sekä pienryhmissä ja pareittain tehtävät käytännön ensiapuharjoitukset rytmittävät päivien kulkua.

 

Kouluttajana toimii terveydenhuollon ammattilainen (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai ensihoitaja), jolla on ensiapukouluttajan pätevyys (ETK tai HEK). Koulutamme suomen, ruotsin ja englannin kielillä.

 

Ensiavun jatkokurssi täyttää työpaikan lakisääteisiä ensiapukoulutuksia koskevat viranomaisvaatimukset, kun työtapaturmariskien perusteella ensiapuosaamisen tasoksi vaaditaan EA2® -tasoiset ensiaputaidot.

 

Huomioithan, jos osallistujat haluavat ensiaputaitojen lisäksi itselleen  SPR:n EA2® -todistuskortit, pitää jo tilausvaiheessa ryhmälle tilata SPR:n EA2® -kurssi. Tällöin ilmoitamme kurssin sekä osallistujat Punainen Risti Ensiapu Oy:n ylläpitämään koulutusportaaliin ja lisäämme kurssihintaan  SPR:n rekisteröinti- ja todistuskulut.

 

Suositeltava ryhmäkoko on enintään 15 henkilöä / 1 kouluttaja, jotta koulutuksen toiminnalliset osuudet voidaan toteuttaa laadukkaasti. Oppitunnin pituus on 45 min.

 

Järjestämme tilauskurssit pääsääntöisesti asiakkaan osoittamissa tiloissa. Tilan tulee olla ensiapukoulutukseen soveltuva, eli istumapaikkojen lisäksi ryhmä tarvitsee riittävästi puhdasta ja vapaata lattiatilaa ensiapuharjoitusten tekemistä varten. Autamme tarvittaessa sopivan tilan etsimisessä.

 

Jos haluat tilata ENSIAVUN JATKOKURSSIN ryhmällesi, ota yhteyttä, kysy lisää ja pyydä tarjous!

Eikö ryhmälläsi ole vielä vaadittavaa ENSIAVUN LAAJAA PERUSKOULUTUSTA? Tutustu kaksipäiväiseen kurssiin täällä.

Muut ensiapukurssimme

Jos olet kiinnostunut laajemmasta ensiapukoulutuksesta, tutustu muihin kurssivaihtoehtoihimme:

 

Jos tarvitset ensiapukoulutuksen, josta osallistujat saavat SPR:n todistuskortin, valittavanasi ovat seuraavat vaihtoehdot:

Ensiapuvälineet työpaikalle ja vapaa-aikaan

ensiapuvälineet

AUTSHOP -verkkokaupasta löydät laadukkaat ensiapuvälineet sekä työpaikalle että vapaa-aikaan.

 

Esimerkiksi

Kirjautuminen