Työpaikan ensiapuvalmius

Työpaikan ensiapuvalmius

Suomessa laki velvoittaa työpaikkoja ylläpitämään riittävää ensiapuvalmiutta.

(Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, Työterveyshuoltolaki 21.12.2001/1383 sekä Valtioneuvoston asetukset n:o 1484/2001, 577/2003, 687/2015, 205/2009, 749/2001, 715/2001, 644/2011 ja 633/2004 )

Millaisia työnantajia laki koskee?

Tapaturmia sattuu sekä pienillä, että isoilla työpaikoilla. Laki ei tee eroa erikokoisten tai eri toimialoilla toimivien työpaikkojen välillä. Eli laki koskee kaikkia työpaikkoja.

 

Mitä työpaikan ensiapuvalmiuteen kuuluu?

Ensiapuvalmiuteen kuuluu, että työpaikalla on riittävästi ensiapukoulutettua henkilökuntaa, selkeät toimintaohjeet yllättävien tapaturmien ja sairauskohtauksien varalle sekä yrityksen toiminnan kannalta tarkoituksenmukainen ensiapuvälineistö.

 

Miten ensiapuvalmius mitoitetaan oikein?

Ensiapuvalmiutta suunniteltaessa kaikki perustuu työpaikan tapaturmariskiin. Se voi olla joko vähäinen, ilmeinen tai erityinen. Työterveyshuolto auttaa tapaturmariskin arvioinnissa. Myös henkilökunnan määrä tulee huomioida ensiapuvalmiuden suunnittelussa. Ensiapuvalmiuden mitoittaminen tulisi tehdä huolella, tarvittaessa asiantuntijaa konsultoiden. Toisinaan myyntimiehet ja -naiset ovat onnistuneet kauppaamaan vähäisen tapaturmariskin toimistoihin ensiapuvälineitä, joilla pärjäisi vaikka sotatilanteessa maastossa. Ja toisinaan suuren tapaturmariskin rakennustyömaalla ainoa ensiapuväline on leikattava laastari. Molemmissa esimerkkitapauksissa mitoittaminen ei oikein vastaa työpaikan todellista tarvetta. Ylimitoittaminen tulee yritykselle kalliiksi, kun vanhenevia tuotteita vaihdetaan uusiin säännöllisesti ja toisaalta alimitoittaminen kostautuu, jos vakava työtapaturma yllättää ja välineistö ei ole mitoitettu vastaamaan tapaturmariskejä.

Voiko yritys saada ensiapuvalmiuden ylläpitoon liittyviin kustannuksiin tukea?

Sekä työpaikkojen ensiapukoulutukset että -välineet ovat osa työterveyshuoltoa, joten niihin on mahdollista hakea Kelan tukea työpaikkaselvitykseen perustuen. Yrityksen kannattaa huolehtia siitä, että työterveyshuolto kirjaa toimintasuunnitelmaan mm. työpaikalla vaadittavan ensiapukoulutuksen tason. Lisätietoa saat työterveyshuollosta tai Kelan sivuilta, sekä asianomaisista säädöksistä ja asetuksista.

Voiko defibrillaattori olla osa työpaikan ensiapuvälineistöä?

Defibrillaattori eli sydäniskuri on laite, jolla annetaan sydämelle tasavirtasähköisku elvytystilanteessa. Defibrillointi on osa tehokasta peruselvytystä ja ainoastaan sydäniskurilla annettu sähköisku voi palauttaa sydämeen normaalin toiminnan sydänperäisissä elvytystilanteissa.  Parhaat selviämisen mahdollisuudet on henkilöillä, joilla defibrillaatio on pystytty toteuttamaan 5 minuutin kuluessa elottomuuden alkamisesta. Defibrillaattorin voi hankkia kuka tahansa ja sitä voi käyttää kuka tahansa. Työpaikalle hankittu defibrillaattori parantaa työntekijöiden selviytymismahdollisuuksia merkittävästi vakavan sairauskohtauksen sattuessa. Laite kannattaa ilmoittaa kansalliseen defibrillaattorireksiteriin (www.defi.fi).

 

Kuka hyötyy, kun ensiapuvalmius on kunnossa työpaikalla?

Liian usein työpaikoilla havahdutaan ensiapuvalmiuden puutteisiin vasta, kun jotain ikävää on jo sattunut. Puutteita on voinut olla sekä hätätilanteessa toimimisessa, kuin ensiapuvälineissäkin. Ensiapukoulutettu henkilökunta osaa kiinnittää huomiota vaaratilanteisiin jo etukäteen ja näin työtapaturmia saadaan ennaltaehkäistyä. Toisaalta vahingon sattuessa ripeästi aloitettu oikea ensiapu saattaa pelastaa ihmisen hengen. Pienemmissä tapaturmissa tehokas ensiapu myös lyhentää sairauspoissaoloja.
Työntekijät arvostavat työnantajaa, joka huolehtii työpaikan turvallisuudesta. Nykypäivänä turvallisuusosaaminen on myös hyvä käyntikortti yritykselle asiakkaita ja muita sidosrymiä ajatellen.
Me Auts-Tuote Oy:ssä olemme auttaneet työpaikkoja ensiapuvalmiuden ylläpidossa jo vuodesta 2012 asti. Jos sinulla herää mitä tahansa kysyttävää aiheesta tai haluaisit tilata omalle työpaikallesi ammatillisesti kohdennetun ensiapukoulutuksen tai päivittää työpaikan ensiapuvälineet  ajan tasalle, ota yhteyttä! Lisätietoa tarjoamistamme ensiapukoulutuksista löydät täältä ja ensiapuvälinevalikoimaamme voit tutustua Autshop -verkkokaupassamme.