Vuosi vaihtui – mikä muuttui koskien työpaikkojen ensiapukoulutuksia?

Ensiapukoulutus

Askel askeleelta työpaikkojen ensiapukoulutukset avautuvat aidosti kilpailulle. Työsuojeluhallinnon ja Kelan ohjeistukset koskien työpaikkojen lakisääteisiä ensiapukoulutuksia ovat päivittyneet STM:n linjauksen mukaisiksi. Työnantajien kannattaakin nyt perehtyä vuoden vaihtuessa voimaan astuneisiin muutoksiin. Samoin työterveyshuollon ammattihenkilöiden, jotka antavat suosituksia työpaikoille ensiapuvalmiuden suunnitteluun ja toteutukseen.

Kirjoitimme viime vuoden lopulla artikkelin, jossa avasimme laajemmin ensiapukoulutusuudistuksen taustoja. Tutustumalla siihen saat tietoa, mihin tässä artikkelissa kerrotut muutokset perustuvat.

Mitä kuuluu nyt, mikä on muuttunut?

Työsuojeluhallinto on poistanut verkkosivuiltaan oppaan “Ensiapuvalmius työpaikoilla” toistaiseksi. Oppaaseen oli koottu selkeäksi kokonaisuudeksi työturvallisuuslain sekä työterveyshuoltolain asettamat vaatimukset ja annettu yleisellä tasolla käytännön suositukset työpaikoille ensiapuvalmiuden mitoittamiseen ja toteuttamiseen. Opas tullaan nyt päivittämään vastaamaan nykytilannetta ja se palautetaan käytettäväksi tämän uudistustyön jälkeen. Tällä hetkellä työpaikan ensiapuvalmiudesta ja työnantajan sekä työterveyshuollon roolista ensiapuvalmiuden ylläpitämiseksi kerrotaan työsuojeluhallinnon verkkosivuilla vain lyhyesti.

Voiko työnantaja edelleen hakea Kela-korvausta ensiapuvalmiuden ylläpitokuluihin?

Yritys, jolla on vähintään lakisääteinen työterveyshuoltosopimus, voi hakea korvausta työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämisestä aiheutuneisiin kuluihin. Korvausta voi saada sekä ensiapuvälineiden hankkimiseen, että henkilökunnan ensiapukoulutuksiin osana ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa.

Korvauksen saaminen edellyttää, että

  • työterveyshuollon ammattihenkilön tekemässä työpaikkaselvityksessä on arvioitu tapaturmariski ja sen perusteella ensiapukoulutuksen ja -välineiden tarve
  • todetut tarpeet on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.
  • KELAn korvauskatto ei ole vielä täyttynyt muiden työterveyshuollon kulujen osalta.

KELA on reagoinut myös meneillään olevaan uudistukseen. Se on muuttanut ensiapuvalmiuden ylläpitämiseen liittyvien kustannusten korvauskäytäntöä 1.1.2020 lähtien. Enää kouluttajalta ei vaadita nimenomaan SPR:n kouluttajapätevyyttä, eikä koulutusten tarvitse välttämättä olla joku SPR:n koulutusohjelmista. Riittää, että kouluttaja on terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensiapukouluttajan pätevyys. Tulevaisuudessa varmasti saamme täsmennystä ja tarkempaa määrittelyä liittyen ensiapukouluttajan pätevyysvaatimukseen. Kelan uudistettuun korvauskäytäntöön työpaikan ensiapuvalmiuden osalta pääset tutustumaan tästä.

Mitä nämä uudistukset tarkoittavat käytännössä?

Ensinnäkin muutokset kasvattavat työnantajan valinnan vapautta ja mahdollisuutta ostaa koulutuspalvelut haluamaltaan taholta. Ennen ostopäätöstä yrityksen kannattaa kuitenkin selvittää kouluttajan pätevyys laadukkaan koulutuksen varmistamiseksi ja jotta Kela-korvauksen hakeminen on edelleen mahdollista.

Työnantajalla on myös mahdollisuus saada paremmin työpaikan tarpeita vastaava koulutus, kun koulutuksen sisältö voidaan räätälöidä tarkemmin ja suunnitella täysin oman työpaikan tapaturmariskejä vastaavaksi. Perinteiset “korttikoulutukset” antavat vain hyvin vähän tilaa asiakaskohtaiselle räätälöinnille.

Pitkään käytössä olleet käytännöt, standardit ja käsitteet uusiutuvat hitaasti. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa laadittaessa yrityksen on hyvä olla tietoinen näistä muutoksista ja tarkistaa, onko henkilökunnan ensiapukoulutustarve kirjattu ja miten se on muotoiltu suunnitelmaan.

Jos työntantaja pyytää tarjousta ensiapukoulutuksista ja tarjouspyyntöön on kirjattu kurssi EA1® , tulee hän jo kilpailutusvaiheessa valinneeksi vain yhden kaupallisen toimijan, Suomen Punaisen Ristin, koulutusohjelman mukaisen koulutuksen. Tämä koulutus on sisällöltään aina sama, kohderyhmästä riippumatta. Ennen tarjouspyynnön lähettämistä olisikin jo hyvä tiedostaa oman työpaikan tapaturmariskit ja pyytää tarjousta koulutuksesta, joka vastaa niihin. Tai muotoilla tarjouspyyntö muotoon EA1 ® tai vastaavat taidot antava koulutus.

Lisää vinkkejä ensiapukoulutusten tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen työpaikalle löydät täältä.

Teksti: Hanna Immonen, tth, ETK, Auts-Tuote Oy

Haku

Ilmoittaudu mukaan