Autoalan sähkötyöturvallisuus

Automekaanikoiden on yhä useammin käsiteltävä työssään sähkö- ja hybridiajoneuvoja. Sähkötyöturvallisuusstandardi SFS 6002 asettaa vaatimukset sähkötöiden turvalliselle suorittamiselle ja sen tavoitteena on varmistaa työntekijöiden turvallisuus sähkötöitä tehdessä. Tämä on tuttua sähköalan ammattilaisille, mutta autoalalla työskenteleville asia on vielä varsin uusi. Käymme tässä artikkelissa standardin asettamia koulutusvaatimuksia läpi autoalalla työskentelevien mekaanikoiden näkökulmasta.

SFS 6002 -koulutusvaatimukset

SFS 6002 -standardin mukaisen koulutuksen tavoitteena on varmistaa, että henkilöstö ymmärtää sähkötöihin liittyvät riskit ja osaa toimia turvallisesti. Autoalalla tämä tarkoittaa erityisesti seuraavia asioita:

  • Sähköturvallisuuden perusteet – Mekaanikkojen on tunnettava sähköturvallisuuden perusperiaatteet. Tämä kattaa sähkön perusominaisuudet, sähköiskun vaarat, palovaarat sekä oikeanlaiset suojavarusteet ja turvallisuusvälineet.

  • Erityisvaatimukset sähkö- ja hybridiajoneuvoille – Sähkö- ja hybridiajoneuvot asettavat erityisvaatimuksia turvallisuudelle. Mekaanikkojen on ymmärrettävä näiden ajoneuvojen sähköjärjestelmät, korkeajännitteiset komponentit ja niiden turvallinen käsittely.

  • Toimenpiteet hätätilanteessa – On välttämätöntä, että mekaanikot tietävät, miten toimia sähköonnettomuudessa. Tämä sisältää ensiaputoimenpiteet sähköiskun saaneelle ja oikeaoppisen toiminnan tulipalon sattuessa.

  • Riskienhallinta ja ennaltaehkäisy – Mekaanikkojen koulutuksen tulee sisältää riskienarviointiin ja ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin liittyvää tietoa. Tämä kattaa turvalliset työmenetelmät ja -käytännöt, jotka minimoivat onnettomuuksien riskin.

Autoalan sähkötyöturvallisuuskoulutus SFS 6002

Standardin mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus on pakollinen jokaiselle sähkölaitteen huoltoa ja korjausta suorittavalle henkilölle. Sen tulisi tarjota mekaanikolle tiedot ja taidot, joita tarvitaan sähköturvallisuusriskejä arvioitaessa ja hallittaessa. Alalla on koettu ongelmalliseksi, että valtaosa koulutuksista on suunnattu verkkovirran parissa työskenteleville sähköalan ammattilaisille. Koulutuksissa ei ole juurikaan käsitelty aiheita sähköautojen ja mekaanikkojen näkökulmasta.

Autoalan kotimaisella koulutuskonkari Prodiags Oy:llä on yli 30 vuoden kokemus autoalan koulutuksista. Myös sähköturvallisuuskoulutukset ovat heille tuttuja. He tarjoavatkin autoalan ammattilaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden suorittaa autoalalle räätälöidyn 6002 -koulutuksen verkkokurssina. Autoalan 6002 -verkkokurssiin sisältyy myös standardin edellyttämät hätäensiavun aiheet. Hätäensiapu sähkötapaturmassa -osiossa meidän kokeneet ensiapukouluttajamme ovat puolestaan toimineet asiantuntija-apuna. Tutustu tarkemmin ja tilaa kurssi täältä: https://autoalan6002.fi/

SFS 6002 -standardin mukainen koulutus on olennainen osa autoalalla työskentelevien mekaanikkojen osaamista, varsinkin kun sähkö- ja hybridiajoneuvojen määrä kasvaa. Koulutuksen avulla varmistetaan, että mekaanikot ymmärtävät sähköturvallisuuden perusteet ja osaavat toimia turvallisesti sekä tehokkaasti. Näin ollen koulutus ei ainoastaan suojaa mekaanikkoja ja muita työntekijöitä, vaan myös parantaa työn laatua ja tehokkuutta.

Ensiaputaidot tulee olla jokaisella sähkötöitä tekevällä henkilöllä. Mikäli verkkokurssin lisäksi sinun työpaikallasi kaivataan käytännön harjoituksia elvytyksestä, ensiapukouluttajamme ovat käytettävissäsi. Ota yhteyttä, kerro minkä kokoiselle ryhmälle haluaisit järjestää ensiapukurssin ja pyydä tarjous!

Teksti: Kaisa Telilä, ensiavun kouluttaja, Auts-Tuote Oy (28.3.2024)

Haku

Ilmoittaudu mukaan