Ensiapuvalmius etätyössä

Noin puoli miljoonaa suomalaista tekee pääsääntöisesti etätyötä. Noin 40 % suomalaisista tekee etätöitä vähintään silloin tällöin. Näin kertoo Helsingin Sanomat 8.2.2024 julkaistussa artikkelissaan. Miten työturvallisuudesta ja ensiapuvalmiudesta tulee huolehtia etätyötä tekevien kohdalla?

Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, koska meillä ei ole etätyöhön erillistä lainsäädäntöä. Työturvallisuuslakia pitää siis soveltaa myös etätyöhön. Etätyöllä tarkoitetaan työn tekemistä muualla kuin työnantajan osoittamissa tiloissa, esimerkiksi kotona, mökillä, matkoilla tai etätyöpisteessä. Etätyö voi olla sopimuksen mukaan satunnaista, säännöllistä tai kokoaikaista.

Etätyön turvallisuus ja ensiapuvalmius

Lain mukaan työnantajalla on vastuu työntekijöidensä turvallisuudesta sekä riittävän ensiapuvalmiuden ylläpidosta työpaikalla. Ensiapuvalmiuden ylläpito perustuu työpaikoilla työtapaturmariskien tunnistamiseen ja arviointiin. Riskinarvion perusteella työnantaja yhdessä työterveyshuollon kanssa määrittelevät ensiaputaitojen ja -välineiden tarpeen. Kun työtä tehdään työnantajan osoittamissa tiloissa, tulee jokaisessa työkohteessa ja työvuorossa olla ensiapuvälineet sekä riittävä määrä ensiapukoulutettuja.

Etätyön luonteeseen kuitenkin kuuluu, että työntekijällä itsellään on suurempi vastuu huolehtia oman työympäristönsä turvallisuudesta. Tästä pari esimerkkiä:

  • Esimerkki 1: Kodin lattialla lojuu lasten leluja ja työntekijä kompastuu niihin kesken työpäivän kahvia hakiessaan. Onko tämä työtapaturma? Työtapaturmavakuutusten näkökulmasta ainakaan ei, koska ruokailuun tai muihin taukoihin liittyvää toimintaa ei lasketa etätyöksi.

  • Esimerkki 2: Työntekijä on viemässä työhön liittyviä papereita postiin ja hän liukastuu pihamaalla. Tässä tapauksessa työtapaturman määritelmä saattaa täyttyä, koska tapaturma sattui työtehtävän hoitamisen yhteydessä. Mutta siitä huolimatta työnantaja ei ole velvollinen huolehtimaan työntekijän kotipihan hiekoituksesta.

Työnantajalla ei ole oikeutta tehdä riskinarviointia työntekijän etätyöpaikalla, joten ensiapuvalmiuden tarpeen määritteleminenkin on haasteellista.

Onko työnantajalla velvollisuus kouluttaa ensiaputaidot etätyöntekijälle?

Usein etätyö on päätteen äärellä tapahtuvaa asiantuntijatyötä, jossa varsinaisesta työstä aiheutuvat tapaturmariskit ovat vähäisiä ja tätä kysymystä ei ehkä ole sen takia tullut edes pohdittua. Yksi tarkastelukulma tähän aiheeseen voisi olla, tekeekö työntekijä etätyötä omasta valinnastaan. Jos työnantaja sallii etätyön, mutta ei edellytä sitä, niin työntekijän oma vastuu on ehkä suurempi. Jos taas työnantaja edellyttää työn tekoa etänä, niin tilanne saattaakin olla toinen.

Selvittelimme asiaa sekä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta että useammalta työturvallisuuden asiantuntijalta. Lopputulos oli, että selkeää vastausta tähän kysymykseen ei taida löytyä tällä hetkellä mistään laista tai työturvallisuutta ohjaavista viranomaissuosituksista. Selkeintä olisi, jos esimerkiksi ensiapu- ja muista työturvallisuuteen liittyvistä koulutuksista sovittaisiin työnantajan ja työntekijän välisessä etätyösopimuksessa.

Siitä kaiketi voimme kuitenkin olla yhtä mieltä, että ensiapukoulutuksesta ei varmasti ole ainakaan haittaa kenellekään. Ja työnantajan lahjoittamaa ensiapupakkausta etätyöntekijätkin arvostavat.

Yrityksemme järjestää työpaikoille ammatillisesti kohdennettuja ensiapukursseja. Toiminnallinen ensiapukurssi on paitsi hyödyllinen, niin usein myös hauska kokemus työporukalle. Tämä kannattaa pitää mielessä seuravan työhyvinvointipäivän suunnittelussa. Tutustuthan myös artikkeliimme Ensiapukoulutus työpaikalle, suositukset 2023, jos haluat lisätetoa miten valita oikea ensiapukoulutus omalle työporukalle.

Teksti: Kaisa Telilä, ensiavun kouluttaja, Auts-Tuote Oy (12.2.2024)

Haku

Ilmoittaudu mukaan