Ensiapukoulutus etänä vai lähiopetuksena?

Ensiapu verkkokurssi

Mitä eroa on webinaarilla ja verkkokurssilla? Mikä ihmeen yhdistelmä- tai hybridikoulutus? Voiko ensiapua ylipäätään oppia etänä tai verkkokurssilla? Nämä ovat kysymyksiä, joita asiakkaamme pohtivat nykyisin tilatessaan ensiapukurssia työpaikalle tai etsiessään koulutusta itselleen. Tässä artikkelissa avaamme näitä erilaisia ensiapukoulutuksiin liittyviä käsitteitä ja toteutusmalleja.

Ensiapukurssi lähikoulutuksena

Ensiapukurssi lähikoulutuksena on perinteinen ja tuttu toteutusmuoto, jossa sekä kouluttaja, että osallistujat ovat samanaikaisesti fyysisesti samassa koulutustilassa. Lähikoulutuksen etuna on vuorovaikutuksen helppous ja se mahdollistaa monipuolisten ryhmätyöskentelymenetelmien sekä kouluttajan ohjaamien käytännön harjoitteiden hyödyntämisen koulutuksessa. Esimerkiksi elvytystaidon opettelussa osallistujat pääsevät tekemään konkreettisia elvytysharjoituksia elvytysnuken sekä harjoitusdefibrillaattorin kanssa. Lähikoulutuksen järjestäminen voi olla joskus haasteellista esimerkiksi työpaikoilla, joissa työntekijöitä ei pystytä irrottamaan työtehtävistään samanaikaisesti koulutukseen.

Kuva: Elvytysharjoitukset käynnissä työpaikan ensiapukurssilla.

Ensiapukoulutus etänä webinaarina eli verkkoseminaarina

Ensiapukoulutus etänä, webinaarina tai verkkoseminaarina tarkoittaa internetin välityksellä järjestettävää virtuaalista koulutusta, jossa ollaan koolla samanaikaisesti, mutta kouluttaja sekä osallistujat ovat kukin fyysisesti eri osoitteissa. Webinaari järjestetään siihen tarkoitetulla verkkosovelluksella tai ohjelmalla ja kukin liittyy koulutukseen mukaan kutsulinkin kautta omalla päätelaitteellaan, joka voi olla tietokone, tabletti tai puhelin. Webinaarissa osallistujat voivat keskustella toistensa ja kouluttajan kanssa reaaliaikaisesti joko mikrofonin tai chatin avulla.

Ensiapukoulutus etänä on hyvä vaihtoehto järjestää ensiapukurssi esimerkiksi silloin, jos osallistujia on haasteellista saada samanaikaisesti fyysisesti samaan tilaan. Webinaariin osallistuminen on helppoa, eikä se edellytä mitään erityisiä IT-taitoja. Hyvin toimiva nettiyhteys on kuitenkin tärkeä perusedellytys onnistuneelle koulutuskokemukselle. Meidän ensiavun webinaarikurssimme eivät ole pelkkää luennointia, vaan koulutuspäivään sisältyy aina osallistavia tehtäviä, harjoituksia sekä ryhmätyöskentelyä. Ensiapukoulutusta ei siis voi suorittaa pelkkänä ”kuunteluoppilaana” esimerkiksi työpäivän tai autolla ajon aikana. Webinaarikoulutus on meidän saamamme palautteen perusteella koettu hyväksi tavaksi oppia ensiaputaitoja. Ennakkoluuloton suhtautuminen verkon välityksellä tapahtuvaan opiskeluun on hyvä apu myönteiselle koulutuskokemukselle.

Ensiavun verkkokurssi

Ensiavun verkkokurssi on verkkoon rakennettu opintokokonaisuus, jonka jokainen osallistuja voi suorittaa omaan tahtiinsa ja itselleen sopivana ajankohtana. Ensin osallistuja saa tai luo itselleen oman henkilökohtaisen tunnuksen, jolla hän pääsee kirjautumaan sisään ensiapukurssille. Käytyään läpi verkkokurssin oppitunnit ja suoritettuaan kurssilla kaikki tehtävät hän saa hyväksytyn kurssisuorituksen, eli ensiaputodistuksen.

Ensiapukurssin suorittaminen verkkokoulutuksena sopii esimerkiksi henkilöille, joilla syystä tai toisesta on haasteellista osallistua koulutukseen tiettynä, etukäteen määritettynä ajankohtana. Verkkokurssi on myös erinomainen tapa kerrata aiemmalla ensiapukurssilla opittuja ensiaputaitoja. Verkkokurssin suorittaminen ei edellytä erityisiä IT-taitoja, mutta se vaatii osallistujalta perinteistä lähikurssia tai webinaarikoulutusta enemmän itseohjautuvuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Meidän hätäensiavun verkkokurssimme sisältää esimerkiksi vinkkejä ja ohjevideoita itsenäisesti tehtäviin ensiapuharjoituksiin, mutta niiden käytännön toteutusta ei valvota eikä harjoitusten onnistumisesta saa palautetta ensiapukouluttajalta.

Ensiapu verkkokurssi
Kuva: Verkkokurssin ensiapuharjoitukset voi tehdä vaikkapa oman kodin rauhassa läheisten kanssa.

Ensiapua yhdistelmä- eli hybridikoulutuksena

Ensiavun yhdistelmä- eli hybridikoulutus tarkoittaa toteutustapaa, jossa osa kurssista (yleensä puolet) suoritetaan verkossa webinaarina tai itsenäisesti suoritettavana verkkokurssina ja osa lähikoulutuksena.

Hybridikoulutus on loistava toteutusvaihtoehto sellaisille ryhmille, jotka haluavat suorittaa teoriaopinnot joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta, mutta jotka haluavat kuitenkin myös harjoitella tärkeitä ensiaputaitoja käytännössä ammattitaitoisen kouluttajan ohjaamana. Koronaviruspandemian aikana osa työpaikoista on etätyösuosituksen vuoksi järjestänyt työntekijöilleen ensiapukurssin etänä tai verkkokurssina ja lähikoulutusosuus on sovittu pidettäväksi, kun kokoontuminen samaan tilaan on jälleen turvallisempaa tehdä.

Voiko ensiaputaitoja oppia verkossa?

Ensiapukoulutukset ovat perinteisesti olleet hyvin käytännönläheisiä kursseja ja hyvä niin. Onhan ensiaputaito mitä suurimmassa määrin käden taito. Esimerkiksi terveydenhuollon ammattilaiset harjoittelevat elvytystä vähintään kerran vuodessa, jotta taito pysyy yllä. Sanonnat ”kertaus on opintojen äiti ”ja ”vain harjoitus tekee mestarin” pätevät myös ensiaputaitojen oppimisessa.

Viime vuosina ensiapukoulutukset ovat monien muiden kurssien tapaan siirtyneet myös verkkoon joko webinaareiksi tai verkkokursseiksi. Ensiapukouluttajana törmäämmekin silloin tällöin kysymykseen, voiko esiaputaitoja oikeasti oppia verkossa? Meidän kokemuksemme on, että kyllä voi. Nimittäin yksi oppimiseen vaikuttava tärkeä seikka on osallistujan oma motivaatio ja halu oppia ensiaputaitoja. Me koulutamme ensiapua maallikoille, jotta kodeissa, työpaikoilla, liikenteessä ja harrastuksissa kuka tahansa osaisi auttaa hätään joutunutta. Osallistujat eivät aina tule ensiapukurssille omasta aloitteestaan tai oman mielenkiinnon takia. Henkilö voi olla mukana ensiapukurssilla esimerkiksi työnantajan pyynnöstä tai koska ammattipätevyyden ylläpito edellyttää kurssin suorittamista. Jos osallistujalla itsellään ei lähtökohtaisesti ole motivaatiota, kiinnostusta tai halua oppia ensiapua, hän voi käydä kurssin läpi puoliunessa tai omiin ajatuksiinsa uponneena toteutustavasta riippumatta. Vastaavasti motivoitunut ja ensiavusta kiinnostunut henkilö oppii elintärkeät taidot, olipa kyseessä lähi-, etä- tai verkkokurssi.

Mielestämme on hyvä, että nykyisin on mahdollista valita itselleen ja ryhmälleen sopivin tapa opiskella hengen pelastavia taitoja. Yhdelle sopii opiskelu verkossa, toiselle kouluttajan ohjaama lähikurssi. Mikä tahansa ensiapukurssi on kuitenkin mielestämme lähtökohtaisesti aina parempi vaihtoehto, kuin ei koulutusta ollenkaan. Jos olet kiinnostunut tilaamaan ensiapukurssin, ota meihin yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä sinun ryhmällesi sopivin tapa toteuttaa koulutus. Täällä voit tutustua kurssivalikoimaamme, autamme tarvittaessa sopivan kurssin valinnassa.

Teksti: Kaisa Telilä, ensiavun kouluttaja, Auts-Tuote Oy (9.1.2022)

Haku

Ilmoittaudu mukaan