Totuuden torvi – asiakaspalautteet 2018

Vuodenvahde. On taas ajankohtaista koota yhteen kuluneen vuoden tilastoja, tapahtumia ja saavutuksia sekä tehdä suunnitelmia tulevalle vuodelle. Me olemme kiitollisia, että olemme saaneet kouluttaa elintärkeitä ensiaputaitoja jälleen lukuisille ihanille ihmisille. N 4000 henkilöä harjoitteli ohjauksessamme mm elvytystä ja sydäniskurin käyttöä käytännössä tänä vuonna.

Asiakaspalaute, miksi sitä kerätään?

Koulutuspäivä lähenee loppuaan. Väki jo keräilee tavaroitaan, pukee huivia kaulaan ja on valmiina lähteämään kotiin. Sitten se tapahtuu, kouluttaja ilmoittaa, että lopuksi keräisimme osallistujilta vielä palautteet koulutuksesta. Miksi?

Keräämme aktiivisesti palautetta koulutuksissamme mukana olleilta. Asiakaspalautteet ovat meille on äärimmäisen tärkeitä. Niiden avulla pystymme vahvistamaan koulutusmenetelmiä, jotkä asiakkaat ovat kokeneet hyviksi koulutuksissamme. Palautteiden kautta tulemme tietoisiksi myös niistä seikoista, joihin asiakkaamme toivovat kehitystä. Näin pystymme suunnittelemaan uusia tapoja toteuttaa ensiapukoulutustamme yhä laadukkaammin. Palaute on siis yksi tärkeimmistä työkaluista, jonka avulla voimme kehittää toimintaamme.

Haluamme toimia mahdollisimman avoimesti asiakkaidemme kanssa. Siksi teemme jokaisen kurssin päätteeksi sensuroimattoman palauteyhteenvedon koulutuksesta ja välitämme sen myös koulutuksen tilaajalle, joka useimmiten on yrityksen turvallisuudesta ja / tai henkilöstön koulutuksista vastaava henkilö. Tilaaja ei välttämättä ole itse ollut mukana kurssilla, joten haluamme välittää myös hänelle viestin siitä, miten työpaikan ensiapukoulutukseen osallistuneet ovat kurssin kokeneet. Vastasiko koulutus työpaikan tarpeisiin ja koettiinko se hyödylliseksi ja työpaikan turvallisuutta parantavaksi.

Vuoden lopussa teemme kaikista kerätyistä palautteista yhteenvedon, katsomme miten vuotemme onnistui kokonaisuutena ja näin saamme vähän samaan tapaan kuin koululaisetkin arvosanan toiminnastamme. 

Tällaista palautetta saimme vuonna 2018

Alla kriteerit, joiden toivomme täyttyvän koulutuksissamme mahdollisimman hyvin. Kysyimme siis asiakkaidemme mielipiteitä siitä, miten onnistuimme. 

Palautteessa numerolla 5 osallistuja ilmaisee olevansa täysin samaa mieltä ja numerolla 1 täysin eri mieltä väittämän kanssa. Kunkin väittämän perässä näkyy KAIKKIEN v 2018 kerättyjen palautteiden keskiarvot:

Kurssi oli kokonaisuutena onnistunut: 4,75

Koulutus vastasi hyvin odotuksiani: 4,75

Sisältö oli hyvä ja tarkoituksenmukainen: 4,79

Työskentelytavat olivat onnistuneet: 4,74

Harjoituksia oli sopiva määrä: 4,70

Kouluttaja oli ammattitaitoinen: 4,86

Oma panokseni koulutuspäivään oli hyvä: 4,34

Koulutus motivoi pitämään ensiaputaitoja yllä: 4,62

Asiakkaiden kokemuksia kursseistamme

Numeerisen arvioinnin lisäksi annamme koulutuksiin osallistueille mahdollisuuden perustella tai täydentää antamaansa palautetta sanallisesti. Itse asiassa toivommekin kuulevamme perusteluja sille, miksi joku asia koettiin koulutuksessa hyväksi ja toisaalta miksi joku asia ei miellyttänyt osallistujaa. 

Alla muutamia poimintoja ja suoria lainauksia palautteiden “sana on vapaa” osioista:

“Kiitos! Kiinnostus ensiaputaitoihin heräsi ja sain varmuutta, että pärjään auttamistilanteessa.”

“Selkeää, käytännönläheistä opetusta, hyviä esimerkkejä.”

“Mielenkiintoinen kurssi, loistava toteutus, mukavin kurssi koskaan!”

“Rento ilmpiiri, paljon harjoituksia, onneksi ei ollut mitään kalvosulkeisia.”

” VR-laseilla katseltu video oli todella mielenkiinoinen, yläfemma!!”

“Paras koskaan käymäni ensiapukurssi!”

“Parasta koulutuksessa oli vetäjän ammattitaito ja tapa vetää kurssi sekä uusi virtuaalinen rasti, jossa virtuaalilaseilla katsottiin onnettomuustilanne.”

“Seuraavalla kerralla hakeudun samalle kurssinpitäjälle / -järjestäjälle koulutukseen!”

Iloksemme osallistujat antoivat mielellään myös sanallista palautetta. Ja kommentit koskivat enimmäkseen ihan oikeasti koulutuksessa käytettäviä menetelmiä ja sisältöjä, ei pelkästään koulutuksen tarjoiluja – jotka nekin siis kyllä tunnetusti vaikuttavat suuresti koulutuksen onnistumiseen… 😉  

Ylpeinä ja kiitollisina ammattitaitoisista kouluttajistamme voimme todeta, että varsin kiitettävän todistuksen saimme tänäkin vuonna.

Kuva: A/V Telila
Virtuaalitodellisuus mukaan koulutuksiin asiakaspalautteen seurauksena

Suuri ylpeyden aiheemme on, että vuonna 2018 otimme täysipainoisesti modernin virtuaalitekonologian mukaan koulutuksiimme. Olemme ensimmäinen ensiapukoulutusten järjestäjä Suomessa, joka VR-lasien avulla havainnollistaa osallistujille turvallista toimintaa hätätilanteessa.

Virtuaalitodellisuuden mukaan tulo kolutuksiimme oli myös osaltaan asiakaspalautteiden seurausta. Monesti ensiapukurssin jälkeen osallistujat kertoivat meille siitä, kuinka simuloiduissa harjoituksissa opitut ensiaputaidot tuntuivat olevan hallussa. Moni jäi kuitenkin pohtimaan, että miltäköhän se oikea ensiaputilanne sitten tuntuisi. Kurssilla järjestettäviin harjoitustilanteisiin kun ei kuitenkaan parhaimmastakaan lavastuksesta huolimatta saa todellisen hätätilanteen tuntua. Miettiessämme, miten saisimme toden tuntua mukaan harjoituksiin, syntyi alunperin idea VR-teknologian hyödyntämisestä osana ensiapukoulutuksia. Lähdimme ottamaan selvää uudesta teknologiasta ja pikku hiljaa hullulta tuntuvasta ideasta alkoi tulla totta. Toteutimme 360-videotekniikalla kuvatun liikenneonnettomuustilanteen. Syntyi VR Safe® Car Crash – virtuaalilaseilla katseltava kokemus siitä, miltä tuntuu saapua ensimmäisenä auttajana liikenneonnettomuustilanteeseen. 

Katse uuteen vuoteen 2019

Tavoitteemme on, että ensiapukoultusten kehitys jatkuu edelleen. Uudistuksia on luvassa myös vuoden 2019 kurssitarjontaan. Ensiapukoulutuksissamme pysyy mukana jo käytössä olevat, hyviksi havaitut menetelmät, joilla toimintamme periaatteet toteutuvat: käytännönläheisyys, asiakaslähtöisyys, ajanmukaisuus sekä ammatillinen, mutta samalla rento ote elintärkeiden turvallisuustaitojen kouluttamiseen. Mutta luvassa on myös uusia koulutusmenetelmiä. Jälleen asiakkaidemme toivomuksia kuultuamme, olemme miettineet, miten pystyisimme niihin vastaamaan. Mikä on seuraava kehitysaskel – siitä on tulossa tietoa lisää aivan lähiaikoina!

Mutta sitä ennen ajattelimme heittää haasteen juuri sinulle: voisiko uuden vuoden päätöksesi olla ensiaputaitojen hankkiminen tai päivittäminen? Miksei, olisihan se oikeasti aika siistiä osata auttaa, jos kaveri kompuroi tai saa vakavan sairauskohtauksen. Päivitimme juuri koulutuskalenteriimme alkuvuoden avoimia koulutuksia, joihin kuka tahansa voi ilmoittautua mukaan. Tai jos haluat juuri sinun työpaikallesi tai harrasteporukallesi ammatillisesti kohdennetun koulutuksen, niin ota yhteyttä. Suunnitellaan yhdessä tarpeitanne vastaava koulutuskokonaisuus.

Teksti: Kaisa Telilä, th, ETK, Auts-Tuote Oy

Haku

Ilmoittaudu mukaan