Elvytysohje 2022

Elvytysohjeet ovat vuosien saatossa muuttuneet lukuisia kertoja. Yksi ensiapukoulutuksissa usein toistuva kysymys onkin, että miksi ohjeita muutetaan. Tästä artikkelista löydät tällä hetkellä voimassa olevan elvytysohjeen ja lisäksi avaamme hieman sitä, mihin elvytysohjeet perustuvat.

Mihin elvytysohjeet perustuvat?

Elvytys on ensiavun aiheista kriittisin. Kun ihmisen sydämen toiminta ja hengitys pysähtyvät, aikaa ei ole hukattavaksi. Aivot alkavat kärsiä hapen puutteesta jo 5 minuutin kuluttua elintoimintojen pysähdyttyä. Nopeasti aloitetulla painelu-puhalluselvytyksellä on mahdollista estää, tai ainakin merkittävästi hidastaa aivovaurioiden muodostumista. Näin elottomalla henkilöllä on hieman enemmän aikaa odottaa sydäniskuria sekä ensihoitoa tapahtumapaikalle. Sydänpysähdystilanteessa varhainen defibrillaatio yhdessä tehokkaan paineluelvytyksen kanssa ovat nykytiedon valossa tärkeimmät edellytykset elintoimintojen palautumiselle sekä elvytettävän mielekkäälle selviytymiselle.

Mistä tämä kaikki tiedetään? Tietoa saadaan elvytystutkimuksista, joita tehdään jatkuvasti eri puolilla maailmaa. Eniten tietoa saadaan sairaalaelvytystilanteista, joissa elvytettävän elimistössä tapahtuvia muutoksia voidaan seurata ja analysoida erilaisten monitorointien avulla. ILCOR (International Liaison Committee on Resuscitation) on kansainvälinen, alan asiantuntijoista koostuva työryhmä, joka kokoaa tieteellistä tutkimusnäyttöä yhteen, analysoi tutkimustuloksia ja lopulta muotoilee vertaisarvioidun ja tieteeseen perustuvan elvytysohjeen.

Euroopan Elvytysneuvosto ERC (European Resuscitation Council) on myös alan asiantuntijoista koostuva työryhmä, joka muotoilee kansainväliset ohjeet Euroopan oloihin sopiviksi elvytyssuosituksiksi. ERC on julkaissut viimeisimmän suosituksensa maaliskuussa 2021. ERC:n suositusten pohjalta Suomen Elvytysneuvoston asiantuntijat yhdessä Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin, Suomen Anestesiologiyhdistyksen sekä Suomen Punaisen Ristin kanssa laativat lopulta meille omat, kansalliset Käypä hoito -suositukset elvytyksestä, jotka sopivat pohjoisiin olosuhteisiimme sekä ovat yhteensopivat omien hätäkeskus- ja ensihoitojärjestelmiemme kanssa. Viimeisin suomalainen elvytyssuositus on julkaistu marraskuussa 2021.

Aikuisen elvytysohje 2022

Sydänpysähdystilanteen tunnistaminen on tärkeää, jotta elvytystoimet saadaan ripeästi käyntiin. Peruselvytys tulee aloittaa viiveettä, jos henkilö ei reagoi ja hän ei hengitä normaalisti. Epäsäännöllinen ja äänekäs (koriseva) hengitys tai hengitysliike reagoimattomalla henkilöllä viittaa vahvasti sydänpysähdykseen. Kyseessä on ns. agonaaliset (tahattomat) hengenvedot, jota voi esiintyä sydämen pysähtymisen jälkeen muutaman minuutin ajan.

Hätäilmoitus numeroon 112 tulee tehdä heti, kun todetaan että henkilö ei reagoi eikä hengitä normaalisti. Jos paikalla on 2 auttajaa ja lähistöllä on sydäniskuri, toinen lähtee heti hakemaan laitetta.

Elvytys aloitetaan ripeästi asettamalla henkilö ensin maahan selinmakuulle ja jos mahdollista, riisumalla vaatteet pois hänen rintakehältään. Elvyttäjän tulee painella voimakkaasti ja nopeasti keskeltä rintakehää 30 kertaa. Tämän jälkeen tulee 2 kevyttä puhallusta, jos ensiavun antaja on koulutettu antamaan puhalluselvytystä ja hän pystyy sitä antamaan. Jos elvyttäjä ei osaa tai halua antaa puhalluselvytystä, hänen tulee jatkaa keskeytyksettä laadukasta paineluelvytystä rytmillä 100-120 x min niin, että rintalasta painuu 5-6 cm alaspäin jokaisella painelulla.

Heti kun defibrillaattori eli sydäniskuri on saatavilla, siihen kytketään virta ja kiinnitetään 2 liimattavaa elektrodia elvytettävän paljaalle rintakehälle paineluelvytyksen jatkuessa koko ajan keskeytyksettä. Toinen auttaja seuraa sydäniskurin antamia kuva- ja ääniohjeita ja toimii niiden mukaisesti. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että neuvovan defibrillaattorin käyttö on turvallista myös maallikkoauttajalle.

Lataa aikuisen peruselvytysohje itsellesi tästä.

Lapsen elvytysohje 2022

Lapsen elvytysohje koskee vastasyntyneitä lukuunottamatta kaikkia alle 16-vuotiaita lapsia. Ikäraja ei kuitenkaan ole tarkka, vaan jos elvytettävä vaikuttaa jo aikuiselta, voi auttaja noudattaa myös aikuisen elvytysohjetta.

Ensin selvitetään reagoiko lapsi herättelyyn. Jos lapsi ei reagoi ja paikalla on 2 auttajaa, toinen hälyttää välittömästi lisäapua numerosta 112 ja toinen ryhtyy selvittämään hengittääkö lapsi normaalisti. Hengityksen puuttuessa tai auttajan ollessa epävarma hengityksestä, aloitetaan elvytys 5 puhalluksella. Jos paikalla on vain yksi ensiavun antaja, hän hälyttää alkupuhallusten jälkeen lisäavun numerosta 112.

Mikäli lapsi ei osoita elon merkkejä elvytystä tulee jatkaa välittömästi painamalla keskeltä rintakehää 15 kertaa. Painelusyvyys on 1/3 rintakehän syvyydestä ja taajuus 100 – 120 x minuutissa. Paineluiden jälkeen elvytystä jatketaan tauotta rytmillä 2 puhallusta ja 15 painelua. (Jos elvyttäjä on saanut koulutuksen vain aikuisen elvytykseen, hän voi elvyttää lasta myös rytmillä 30 painelua ja 2 puhallusta.)

Sydäniskuri otetaan käyttöön heti, kun se on saatavilla. Alle 8-vuotiailla suositellaan käytettävän lapselle tarkoitettuja liimaelektrodeja tai laitteen lapsi-painiketta, jotka pienentävät virran määrän lapselle sopivaksi. Jos lasten elektrodeja ei ole saatavilla, voidaan käyttää tavallisia aikuisen elektrodeja. Lapsen elottomuuden taustalla on kuitenkin vain harvoin sydämen rytmihäiriö. Tavallisempia elottomuuden aiheuttajia on vamma, hukkuminen tai myrkytys, joten lapsen tehokas painelu-puhalluselvytys ei saa vaarantua sydäniskurin käytön yhteydessä.

Lataa lapsen peruselvytysohje itsellesi tästä.

Elvytyksen oppii ensiapukurssilla!

Elvytystaitoa on hyvä päästä harjoittelemaan käytännössä. Osallistumalla säännöllisesti ensiapukoulutuksiin saa säännöllisesti tiedon siitä, mikä on viimeisin, tutkittuun tietoon perustuva elvytysohje. Samalla kädentaito pysyy yllä ja saa varmuutta ja rohkeutta aloittaa elvytys oikeasti hätätilanteen yllättäessä. AUTS Ensiapukursseilla kouluttajana toimii aina terveydenhuollon ammattilainen, jolla on ensiapukouluttajan pätevyys. Lähikoulutuksissamme jokainen osallistuja saa harjoitella elvytystä puhtailla ja hygieenisillä harjoitusvälineillä sekä laadukkailla sydäniskureilla.

AUTS Ensiapukurssi voidaan toteuttaa myös webinaarina tai voit tilata meiltä itsenäisesti suoritettavan verkkokurssin ja päästä opiskelemaan ensiaputaitoja omaan tahtiin vaikka saman tien. Ensiavun yhdistelmäkoulutukset ovat myös suosittuja. Niissä osallistujat suorittavat ensin teoriaopinnot verkossa ja sen jälkeen pääsevät vielä harjoittelemaan käden taitoja lähikoulutuksessa.

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut tilaamaan ensiapukurssin ryhmälle. Autamme mielellään oikean kurssin valinnassa.

Teksti: Kaisa Telilä, ensiavun kouluttaja, Auts-Tuote Oy (31.5.2022)

Haku

Ilmoittaudu mukaan