Työpaikan Ensiapukoulutukset verkossa -toteutuuko riittävä ensiapuvalmius?

Kylkiasento

Koronakeväänä 2020 etätyöt ja etäkoulutukset ovat tulleet monelle tutuiksi. Myös ensiapukoulutusten toteuttaminen verkossa on alkanut yleistyä. Mutta voiko käden taidot oppia verkkokurssilla? Onko 100 % etänä verkossa toteutettava ensiapukurssi riittävä varmistamaan ensiapuosaaminen työpaikoilla? Näitä kysymyksiä olemme pohtineet itse kevään aikana ja nyt enenevästi myös asiakkaat ovat heränneet kysymään samaa.

Harjoitus tekee mestarin – varsinkin käden taidoissa

Työpaikoilla ja tapahtumissa tulee huolehtia työntekijöiden ja muiden työpaikalla olevien henkilöiden ensiavusta, jos sairauskohtaus tai tapaturma yllättää. Työpaikan ensiapuvalmiuden ylläpitämisessä ensiapukoulutukset ovat keskeisessä roolissa. Kokemuksesta tiedetään, että henkilöillä, jotka ovat ensiapukurssilla käytännössä harjoitelleet esimerkiksi elvytystä, on matalampi kynnys aloittaa toiminta myös tositilanteessa. Ensiapukurssilla osallistujat antavat myös usein palautetta, että parasta kurssilla oli, kun pääsi itse harjoittelemaan. Vaikka esimerkiksi tajuttoman ensiapu käydään ensin läpi teoriassa ja sen jälkeen kouluttaja demonstroi kylkiasentoon kääntämisen, niin vasta kun pääsee itse harjoittelemaan, asian sisäistää ja muistaa paljon paremmin.

Ensiavun verkkokurssi – elvytystä vain teoriassa?

Pitkän kouluttajakokemuksen omaavana suhtauduin aluksi ensiavun verkkokursseihin vähintään epäluuloisesti. Toki verkkokurssilla voi oppia paljon hyödyllistä tietoa, mutta entäs ne käden taidot? Miten käy ensiapuvalmiuden, jos tositilanne yllättää ja taustalla on vain verkko-opinnot? Toki se on varmasti parempi, kuin ei opintoja ollenkaan…

Nyt, kun kevään ja kesän aikana on jo hieman kertynyt kokemusta ensiavun kouluttamisesta verkossa, voin ilokseni todeta, että kyllä verkon välitykselläkin voi opetella käden taitoja. Toki harjoitusten ohjaaminen ja varsinkin niiden seuraaminen ja palautteen antaminen osallistujille on haastavampaa, mutta sekin onnistuu. Osa ihmisistä jännittää ensiapuharjoituksia perinteisillä lähikursseilla, kun kurssikaverit katselevat harjoittelua vierestä. Verkkokurssilla osallistujat saavat kukin omassa rauhassa harjoitella elvytystä kotiin toimitetulla mini-elvytysnukella, jolloin harjoitteluun voi keskittyä rauhassa, tuntematta suorituspaineita.

Verkkokurssin ei siis todellakaan tarvitse olla pelkkää teoriatiedon opiskelua ja videoiden katselua, vaan siihen voi sujuvasti liittää myös käytönnön harjoitteita. Olen edelleen sitä mieltä, että parhaiten ensiaputaidot oppii itse tekemällä ja harjoittelemalla. Verkkokurssi vaatii osallistujalta ehkä hieman enemmän itseohjautuvuutta kuin perinteiset lähikurssit, mutta on kyllä motivoituneille ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneville henkilöille varsin varteenotettava vaihtoehto opiskella ensiaputaitoja.

Hyväksyykö KELA verkossa toteutetut ensiapukurssit?

Moni yritys perui ja siirsi työpaikan ensiapukoulutukset koronaviruspandemian vuoksi tulevaisuuteen. Nyt kursseja kuitenkin varataan syksyyn, mutta ilmassa leijuu vielä huoli koronan toisesta aallosta. Voiko 100 % verkossa ja etänä toteutettu kurssi olla kelvollinen pitämään yllä työpaikan lakisääteistä ensiapuvalmiutta? Erityisesti yrityksiä tuntuu huolestuttavan, voiko ensiavun verkkokurssin kuluihin saada KELAn korvauksen, jos muut korvauksen saamiseen vaikuttavat ehdot täyttyvät.

Selvitimme asiaa ja saimme vastauksen. 24.6.2020 KELA on tehnyt päätöksen, jonka mukaan kokonaan verkossa toteutettujen ensiapukoulutusten kulut korvataan osana ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa 31.12.2020 asti. Vuoden vaihteessa tilannetta arvioidaan uudelleen.

Samoin KELAN hyväksymät palveluntuottajat, jotka tarjoavat vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta, voivat päivittää ensiapuosaamisensa halutessaan kokonaan verkossa suoritettavalla ensiapukurssilla. Aiemmin keväällä KELA antoi ensin tiedotteen, jonka mukaan se jousti terapeuttien EA-pätevyyden voimassaolossa, kunnes koronaviruksen aiheuttama tilanne normalisoituu. Mutta 7.4.2020 KELA teki tähän tarkennuksen: “Edellä annettua ohjetta tarkennetaan, koska ensiapukoulutusta järjestetään myös verkkokoulutuksena. Jos palveluntuottaja toteuttaa tällä hetkellä terapiapalveluja, palvelukuvauksessa edellytetty EA-valmius on oltava voimassa. Jos terapiapalveluiden toteuttaminen on tauolla, EA-valmius on suoritettava siihen mennessä, kun terapiapalvelujen toteuttamista jatketaan.” Em linjaus on voimassa 31.12.2020 asti, jolloin KELA arvioi tilannetta uudelleen.

Jos sinua kiinnostaa, mitä kaikkea työpaikan lakisääteinen ensiapuvalmius tarkoittaa ja pitää sisällään, olemme koonneet siitä tietoa pähkinänkuoreen tänne. Jos taas sinua kiinnostaa ensiapukurssin tilaaminen ryhmälle, voit tutustua kurssivalikoimaamme täällä. Lähes kaikki kurssit voidaan toteuttaa myös etänä verkossa.

Teksti: Kaisa Telilä, th, ETK, Auts-Tuote Oy

Haku

Ilmoittaudu mukaan