fbpx
 

3 tärkeää kysymystä ensiapukoulutuksen tilaajalle

Ensiapuvalmius Auts-tuote

3 tärkeää kysymystä ensiapukoulutuksen tilaajalle

Hei sinä, joka olet yrittäjä, työnantaja, henkilöstöpäällikkö, työpaikan työsuojelusta vastaava tai muu työpaikan ensiapukoulutuksista vastaava henkilö. Tämä artikkeli on kirjoitettu juuri sinulle! Olen jo vuodesta 2005 alkaen järjestänyt työpaikkojen ensiapukoulutuksia. Tässä vuosien varrella olen huomannut, että ensiapukurssien ”viidakko” voi olla tilaajalle joskus melkoinen haaste.

Pitääkö työnantajan järjestää ensiapukoulutusta työntekijöilleen? Kuinka monta työntekijää pitää kouluttaa? Millainen koulutus meidän työpaikalla pitäisi järjestää? Ja niin edelleen…Kerran esimerkiksi kävi niin, että yritys oli tilannut meiltä hätäensiapu 4 h -kurssin. Kurssin päätyttyä hämmästys olikin suuri: ”Mitä, eikö tämä olekaan EA1? Me olisimme tarvinneet työntekijöille EA1-todistuskortit…?” Kokosin tähän artikkeliin 3 tärkeää kysymystä, mitä kurssin tilaajan kannatta pohtia ennen ensiapukoulutuksen tilaamista työpaikalle.

1. Korttikoulutus vai joku muu ensiapukurssi?

Meillä Suomessa voi ensiapukoulutuksen tilata työpaikalle hyvinkin erilaisilta palveluntarjoajilta. Ea-kursseja järjestävät järjestöt, yhdistykset, yritykset, oppilaitokset ja työterveyshuollot. Joskus joku hoitoalalla työskentelevä tuttu pyydetään paikalle opettamaan ensiaputaitoja. Erilaisista kursseista voi myös saada erilaisia todistuksia, joista käy ilmi koulutuksen kesto ja sisältö. Mistä sinä tilaajana voit tietää, tarvitaanko sinun työpaikallesi ns. korttikoulutus vai riittääkö joku muu / mikä tahansa ensiapukoulutus?

Hyvin monella alalla on luovuttu vaatimuksesta, että työntekijöillä tulee olla jonkun tietyn järjestelmän mukainen ensiapukortti. Poikkeuksiakin on, esimerkiksi eräoppailla ja Kelan hyväksymillä fysioterapeuteilla tulee olla nimenomaan SPR:n koulutusjärjestelmän mukaiset todistuskortit. Ala- ja toimipaikkakohtaisia eroja on paljon ja oman työpaikan vaatimukset selviävät esimerkiksi työpaikalle laaditusta työterveyshuollon toimintasuunnitelmasta tai muusta riskinarvioon perustuvasta turvallisuussuunnitelmasta.

Taidot merkitsevät hätäilanteessa, ei kortit

Ensiapukurssin järjestämisen tavoite tulee olla, että koulutuksen saaneet työntekijät osaavat tehokkaasti ja turvallisesti auttaa työpaikalla syntyneessä hätätilanteessa työkaveriaan tai esimerkiksi asiakasta. Ensiaputaito on käden taito. Koulutusta tilatessa kannattaa siis varmistaa, että osallistujat pääsevät tekemään kurssilla runsaasti käytännön ensiapuharjoituksia. Vaikka ensiapukortti ei olisikaan työntekijöille välttämätön, niin SPR:n koulutusohjelmien mukaisissa koulutuksissa teorian ja käytännön harjoitusten suhde on 20:80 (20 % teoriaa, 80 % käytännön harjoitusta / osallistavaa kouluttamista). Samoin näillä kursseilla ryhmäkoko on rajattu maltilliseksi, enintään 15 osallistujaa / kouluttaja, jotta harjoitukset voidaan ohjata laadukkaasti. Tilaaja voi sitten päättää, tarvitseekö koulutuksesta kirjoittaa myös todistuskortit osallistujille.

Ensiapuharjoitukset käynnissä työpaikalla.

Varmista kouluttajan ammatillinen tausta

Varmista myös ensiapukoulutuksen järjestäjältä , että mikä on kouluttajan ammattitaito ja mihin kouluttajan antamat ensiapuohjeet perustuvat. Suomessa kuka tahansa 18 vuotta täyttänyt henkilö voi nimittäin ryhtyä ensiapukouluttajaksi. Esimerkiksi eräässä ensiapukoulutuksessa kouluttajana toimi taustaltaan liikunta-alan ammattilainen (sukelluskouluttaja). Hän osasi kyllä teknisesti opastaa ensiaputoimenpiteitä oikein, mutta kun osallitujat esittivät kysymyksiä ja halusivat perusteluja, niin hänen ammattitaitonsa ei riittänytkään tähän. Vaaralliseksi koulutus muuttui siinä vaiheessa, kun hän ei malttanut myöntää omien tietojensa puutteellisuutta, vaan vastataili ”asiantuntevana” kysymyksiin omien käsitystensä mukaan. Ja lopputulos oli, että maallikko opetti maallikolle, kuinka diabetestä sairastavalle tulee ensiaputilanteessa pistää insuliinia. Näin ei siis MISSÄÄN TILANTEESSA pidä oikeasti toimia, hengenvaarallista! Kun kouluttaja on itse terveydenhuollon ammattilainen (kuten sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai ensihoitaja) hän ymmärtää perusteet ihmiskehon toiminnasta ja esimerkiksi perussairauksien vaikutuksen ensiapuun. Jos kouluttaja on lisäksi ETK, kurssilla harjoitellaan kansainväliseen tutkimustietoon perustuvia ensiapuohjeita, ei esimerkiksi yksittäisen ammattilaisen kokemukseen / mielipiteeseen perustuvia käytäntöjä. Varmista siis ensiapukurssia tilatessasi kouluttajan ammatillinen tausta ja pätevyys.

Ensiapukoulutuksen kustannuksiin voi saada tukea

Yksi työnantajaa koskeva ja tärkeä huomioitava asia on työpaikan ensiapukoultuksesta aiheutuneet kustannukset. Työturvallisuuslakihan velvoittaa jokaista työnantajaa ylläpitämään riittävää ensiapuvalmiutta työpaikalla. Ensiapukoulutukset ovat yksi tärkeä osa tätä valmiutta. Koska laki velvoittaa työnantajaa, niin yhteiskunta tukee (ainakin toistaiseksi) yrityksiä tämän velvollisuuden täyttämisessä. Yrityksellä onkin mahdollisuus hakea KELA:lta tukea koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin. KELA:n korvausta voi toistaiseksi saada kuitenkin vain koulutuksesta, jossa kouluttajana on toiminut SPR:n hyväksymä ensiavun ja terveystiedon kouluttaja (ETK). Toinen edellytys tuen hakemiselle on, että yrityksellä on voimassaoleva työterveyshuoltosopimus. Lisätietoa tuen hakemisesta saat KELAsta.

Eli jos haluat varmistaa, että työpaikallasi ensiapukoulutettavat henkilöt saavat virallisten ensiapusuositusten mukaista koulutusta ja että koulutus täyttää KELAn tuen hakemiseen vaadittavat kriteerit, niin varmista koulutusta tilatessasi, että palveluntarjoajalla on kouluttajana ETK. Silloin on myös mahdollista saada koulutuksesta tarvittaessa taitojen lisäksi SPR:n todistuskortti.

2. Kuinka monta henkilöä työpaikalla tarvitsee ensiapukoulutuksen?

Tähän kysymykseen vastausta hakiessa sinun tulee huomioida ainakin seuraavat seikat: Kuinka monta henkilöä yrityksessä työskentelee yhteensä? Millaisia työtapaturmariskejä työhön liittyy? Tapahtuuko työnteko kiinteästi yhdessä työpisteessä vai liikutaanko työpäivän aikana osoitteesta toiseen yksin / pareittain?

Perusidea on, että jos työntekijä saa vakavan sairauskohtauksen tai loukkaantuu tapaturmassa, jokaisessa työpisteessä ja työvuorossa tulee aina olla paikalla voimassaolevan ensiapukoulutuksen omaava henkilö. Isommilla työpaikoilla tämä esimerkiksi tarkoittaa, että vähintään 1 ensiapukoulutettu jokaista 20 hengen työryhmää kohden. Jokainen yksin työskentelevä henkilö tulee kouluttaa, esimerkiksi myyntiedustajat ja asentajat. Työpareina toimivista henkilöistä vähintään toisella tulisi aina olla voimassaoleva ensiapukoulutus (ja sitten toivotaan, että hän ei ole se joka saa sairauskohtauksen).

Toiset työnantajat katsovat, että jokaisella työntekijällä on hyvä olla koulutus. Osa työnantajista katsoo, että työturvallisuuslain minimi on riittävä määrä. Tällöin koulutettavien määrää laskettaessa on muistettava huomioida myös loma-ajat ja vuorotyö. Lain mukaan työpaikalla tulee jokaisessa työvuorossa ja työkohteessa olla vähintään 5 %:lla voimassaoleva ensiapukoulutus. Ensiapukoulutus on voimassa kolme (3) vuotta kerrallaan.

3. Hätäensiapukurssi vai EA1? Mitä eroa näillä on?

Ensiapukoulutusta on eri tasoista. Lyhin ja suppein ns korttikoulutuksista on Hätäensiapu 4 h. Hätäensiapukoulutuksia on 4-8 h mittaisia ja näissä koulutuksissa keskitytään lähinnä hengen pelastavien ensiaputoimenpiteiden oppimiseen. Hätäensiapukoulutus on riittävä koulutus työpaikoille, joissa tapaturmariski on vähäinen (esim. toimistot, virastot, oppilaitokset, kaupat). Hätäensiapukurssi on riittävä myös enintään 3 vuotta sitten suoritetun EA1 tai EA2 -kurssin kertauskoulutukseksi.

EA1 on 16 h, eli kahden työpäivän mittainen kattava peruskoulutus. Siinä opitaan ja harjoitellaan ensiaputaitoja laajemmin. Hätäensiavun lisäksi EA1-koulutukseen sisältyy myös palovammat, haavat, ruhjeet, venähdykset, murtumat ja myrkytykset. EA1 on tarpeen työpaikoille, joissa tapaturmariski on ilmeinen (esim. tuotantolaitokset, logistiikan ala, rakennusala, liikunta-ala…). Vaikka esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa ja kaupan alalla lain mukaan hätäensiapukoulutus on riittävä työturvallisuuden näkökulmasta, käytännössä oppilaiden, lasten ja asiakkaiden turvallisuuden takaamiseksi voi silti olla perusteltua valita koulutuksen laajuudeksi EA1.

Jos työpaikalla on erityisiä tapaturmariskejä, kuten esimerkiksi mittavan kemikaalivahingon vaara, sortumisvaara tai hukkumisen vaara, voi olla tarpeen järjestää EA2-kurssi. EA2 -koulutuksessa käydään läpi myös vakavasti loukkaantuneen henkilön ensiapua. Tavoitteena on syventää EA1-kurssilla opittuja ensiavun perustaitoja. Eli EA2-kurssin voi tilata työpaikalle silloin, kun kaikilla osallistujilla on voimassaoleva EA1-todistus. Tarkempaa tietoa eri ensiapukurssien sisällöistä löydät Kurssit-sivultamme.

Toivottavasti näistä vinkeistä oli sinulle apua. Kurssiviidakkoon ei suinkan tarvitse jäädä yksin ihmettelemään. Jos haluat lisätietoa, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää. Pieni keskustelu koulutusasiantuntijamme kanssa auttaa sinua oikean ensiapukoulutuksen valinnassa.

Teksti: Kaisa Telilä, th, ETK, Auts-Tuote Oy