Selkeä hätäilmoitusohje voi pelastaa ihmishengen!

Onko sinun työpaikallasi selkeä hätäilmoitusohje sijaintitietoineen näkyvällä paikalla?  Asia, jota tavallisena työpäivänä ei tule mietittyä, mutta hätätilanteisiin olisi kuitenkin hyvä varauta ennalta.

Usein ohje hätätilanteessa toimimiseen löytyy yrityksen pelastussuunnitelmasta. Koulutustilanteessa käy kuitenkin liian usein ilmi, että työntekijät kentällä eivät tiedä / muista, mitä  yrityksen tai kiinteistön pelastussuunnitelmaan on kirjattu. Olipa sitten kyse ensiapu-, uhka- tai tulipalotilanteesta, esimerkiksi työpaikan selkeän sijaintitiedon ilmoittaminen hätäkeskukseen voi olla vaikeaa. Tämä on kuitenkin on yksi perusedellytys sille, että viranomaisapua saadaan nopeasti kohteeseen.

Selkeät, näkyville paikoille asetetut hätäilmoitusohjeet, joista käy ilmi työpaikan sijaintitieto sekä mahdolliset muut, talon sisäiseen opastukseen liittyvät numerot, helpottavat hätätilanteessa toimimista. Hätätilanteessa hätäilmoituksen voi joutua tekemään kuka tahansa – kesäapulainen tai yrityksen toimitusjohtaja, asiakas tai yhteistyökumppani. Esimerkiksi sydänpysähdystilanteessa on tavoitteena, että elvytys aloitettaiisiin 4 minuutin sisällä henkilön menetettyä äkillisesti tajuntansa. Tilanteen nähneen henkilön tulisi siis ENNEN elvytyksen aloittamista osata hälyttää tehokkasti lisäpua paikalle ja huolehtia opastuksen järjestämisestä tapahtumapaikalle. Varmista, että sinun työpaikallasi on varauduttu kiireellisiin hätätilanteisiin ja kuka tahansa paikalla oleva pystyy hälyttämään apua paikalle nopeasti ja oikein! Selkeä, näkyvälle paikalle asetettu hätäilmoitusohje voi säästää elintärkeitä minuutteja hätätilanteessa.

Luetko tätä työpisteessäsi? Nosta katseesi ja tarkista, näetkö ohjeen. Jos et, teit juuri tärkeän turvallisuushavainnon. Varmistathan, että tämä asia tulee korjatuksi. Esimerkiksi Hätäkeskuksen nettisivuilta löytyy valmiita hätäilmoitusohjeen pohjia 9 eri kielellä. Täytät vain huolella oman työpaikkasi sijaintitiedot lomakkeelle ja voit tulostaa ohjeet näkyville paikoille.

Jos näet jo ohjeet paikoillaan, hienoa! Annathan kiitoksen työpaikkasi turvallisuudesta vastaavalle henkilölle.

Teksti: Kaisa Telilä, th, ETK, Auts-Tuote Oy

Haku

Ilmoittaudu mukaan